KERESÉS

címünk:
OSA Archivum
1051 Budapest
Arany János u. 32.

postacímünk:
OSA Archivum
Pf. 1082
H-1245 Budapest

tel (+36-1) 327-3250
fax (+36-1) 327-3260
e-mail szilagyc@ceu.hu vagy info@osaarchivum.org

A Koordinációs Bizottság iratállománya

Bevezető

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának (MSZMP KB) adminisztratív ügyekért felelős titkára, a Közigazgatási és Adminisztratív Osztály (KAO) vezetője, a belügyminiszter, az igazságügyi miniszter, a legfőbb ügyész valamint a legfelsőbb bíróság elnöke egy titokban tevékenykedő, de nagyhatalmú grémiumot működtetett 1957 és 1988 között. A pártvezetés valamint az igazságügyi és bűnüldöző szervek közötti koordináció fő módszerévé vált, hogy a szervek vezetői a felmerült vitás kérdéseket maguk között megtárgyalták. E négy évtizedes folyamatos tevékenység meghatározó jelentőségű dokumentumait − emlékeztetőket, az ülések elé terjesztett jelentéseket, beszámolókat, döntési javaslatokat, politikai és jogi ügyeket − tartalmazza a Koordinációs Bizottság iratállománya.

A koordinációs értekezlet hivatalos célja: összehangolni a bűnüldöző szervek tevékenységét a jogpolitikai elvekben, a törvényekben, határozatokban foglalt feladatok eredményes végrehajtása érdekében. Az értekezlet foglalkozott az MSZMP vezető szervei, vagy a Kormány elé terjesztendő olyan javaslatokkal is, amelyek a bűnüldöző munkát tervezték eredményessé tenni. Közelebbről, az értekezlet foglalkozott:

– a bűnözés, a bűnüldöző munka átfogó, elvi jelentőségű kérdéseivel, ide értve a büntetőjog, valamint a polgári jog politikai vonatkozású problémáit is.

– a Központi Bizottság, a Politikai Bizottság, a Titkárság elé kerülő fontosabb jogi vonatkozású előterjesztések véleményezésével, javaslatok, ajánlások kialakításával.

– a bűnüldözést érintő fontosabb kormány-előterjesztésekkel, törvény, törvényerejű rendeletekkel és más rendelettervezetekkel.

– A párt vezető szervei és a kormány határozatainak jogi konzekvenciáival, az azokból adódó feladatokkal.

Az üléseken elvi jelentőségű problémák és olyan konkrét ügyek megbeszélésére is sor került, amelyekből elvi következtetéseket lehetett levonni, vagy a bűnüldöző munka jobb összehangolását, a bűnüldöző szervek együttműködését kívánták, illetve amelyek az ország közvéleményét élénken foglalkoztatták. A koordinációs ülésen született megállapodásokról a MSZMP KB KAO emlékeztetőt küldött a résztvevőknek és ellenőrizte a meghatározott feladatok végrehajtását. A bizottság kezdetben hetenként, kéthetenként, 1978 után havonként ülésezett.

Megalakulásakor a Koordinációs Bizottság a kormányzati munka körében tevékenykedett. 1965-ben viszont − Kádár távozásával a kormány éléről − átkerült a párt környezetébe. A Politikai Bizottság határozata szerint "a kormánynál meg kell szüntetni az adminisztratív munka felső politikai koordinálását, irányítását. Ezt a munkát a pártközpontban az illetékes KB titkár köteles ezentúl elvégezni, illetve biztosítani. Ezzel megszűnik bizonyos zavaró, és a munkát lassító kettősség e téren". (M–KS 288. f. 5/368. ő. e.) A Kádár-rendszer végén (1988-ban) pedig úgy döntöttek, hogy a párt vezetői testületei számára készített elvi-politikai jellegű előterjesztéseiket előbb a Minisztertanácshoz kell benyújtaniuk.

Az Országos levéltárban csak a legutóbbi időben kerültek elő Koordinációs Bizottság anyagai. Bár az ülésen jelen lévő intézmények vezetői megkapták az emlékeztetőt illetve az előterjesztéseket, sem a Igazságügyi minisztérium, sem a Legfelsőbb Bíróság, sem a Legfőbb Ügyészség iratait között nem szerepeltek (illetve az Igazságügyi Minisztérium miniszteri anyagai között felbukkant az 1979-80-as évek iratainak egy része). Az igazán meglepő, hogy a "témagazda" Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára is csak mutatóban őriz ilyen iratokat. A Magyar Országos Levéltár (MOL) számára is annyira frissek az iratok, hogy feldolgozásukra még nem jutott idő. (A KAO eredeti iratnyilvántartásában olyan anyagok is a Koordinációs Bizottság iratállományába kerültek, amelyek nem kapcsolódtak közvetlenül valamelyik bizottsági ülés napirendi pontjához, de a testület általános tájékoztatásához hozzájárultak. Ezek az iratok az adott évfolyamok végén, önálló irategységként szerepelnek. Ez a magyarázata annak is, hogy az OSA Archivum már rendezett irategysége nem követi a másolás céljára feltüntetett MOL oldalszámozást.) Végül az MSZMP KB KAO iratai közül kerültek elő a Koordinációs Bizottság dokumentumai, de az 1965 előtti anyagoknak változatlanul nincs nyomuk. Az utolsó bizottsági ülésre 1988. november 14-én került sor. A korai időszak iratai meglehetősen hiányosak. 1965-ből négy, 1966-ből tizenegy, 1967-ből egyetlen ülés anyagai maradtak fent. A későbbi intézményesülés jeleként az irattározás is hivatalosabbá vált, így a nyolcvanas években már szinte teljes a dokumentáció. A közel háromszáz ülésnap iratai elsősorban nem az ülésen történtek szempontjából fontosak, hanem a döntések megszületésének körülményei, előzményei és következményei miatt. Az eddig ismeretlen, forrásértékű dossziék fontos információkkal szolgálhatnak korszak kutatói és a téma iránt érdeklődők számára.

Révész Béla

Forrás:

Magyar Országos Levéltár, MSZMP KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztály, Koordinációs Bizottság, 288. f. 31/V/1. ő. e. 1-7. d.

Dokumentumok

Kutatási segédlet

1965 (7 dokumentum)

 • 06.21., 6 lap PDF
 • 09.20., 2 lap PDF
 • 10.11., 20 lap PDF
 • 10.25., 15 lap PDF
 • 11.28., 8 lap PDF
 • 12.24., 10 lap PDF
 • dátum nélkül, 18 lap PDF

1966 (11 dokumentum)

 • 01.17., 1 lap PDF
 • 01.31., 4 lap PDF
 • 02.14., 1 lap PDF
 • 03.07., 1 lap PDF
 • 03.30., 42 lap PDF
 • 06.06., 10 lap PDF
 • 06.29., 4 lap PDF
 • 08.08., 4 lap PDF
 • 09.05., 19 lap PDF
 • 09.19., 2 lap PDF
 • 10.17., 11 lap PDF

1967 (1 dokumentum)

 • dátum nélkül, 27 lap PDF

1968 (7 dokumentum)

 • 02.01., 9 lap PDF
 • 03.01., 25 lap PDF
 • 04.01., 20 lap PDF
 • 04.18., 17 lap PDF
 • 06.26., 12 lap PDF
 • 09.10., 10 lap PDF
 • 10.14., 30 lap PDF

1969 (11 dokumentum)

 • 01.06., 9 lap PDF
 • 01.30., 9 lap PDF
 • 02.15., 4 lap PDF
 • 03.05., 108 lap PDF
 • 04.15., 10 lap PDF
 • 06.06., 6 lap PDF
 • 08.22., 9 lap PDF
 • 09.01., 9 lap PDF
 • 09.04., 9 lap PDF
 • 10.25., 9 lap PDF
 • 11.20., 5 lap PDF

1970 (2 dokumentum)

 • 03.07., 15 lap PDF
 • 06.23., 12 lap PDF

1971 (5 dokumentum)

 • 01.25., 15 lap PDF
 • 03.01., 12 lap PDF
 • 06.21., 15 lap PDF
 • 11.01., 10 lap PDF
 • 11.09., 5 lap PDF

1972 (2 dokumentum)

 • 03.27., 80 lap PDF
 • 06.26., 26 lap PDF

1973 (4 dokumentum)

 • 01.22., 43 lap PDF
 • 02.19., 23 lap PDF
 • 02.26., 17 lap PDF
 • 11.19., 10 lap PDF

1974 (20 dokumentum)

 • 01.22., 33 lap PDF
 • 01.28., 12 lap PDF
 • 02.11., 8 lap PDF
 • 02.25., 4 lap PDF
 • 03.11., 7 lap PDF
 • 03.25., 27 lap PDF
 • 04.08., 4 lap PDF
 • 04.22., 28 lap PDF
 • 05.06., 41 lap PDF
 • 06.03., 10 lap PDF
 • 06.17., 5 lap PDF
 • 06.26., 7 lap PDF
 • 07.23., 17 lap PDF
 • 08.06., 18 lap PDF
 • 09.02., 6 lap PDF
 • 09.16., 5 lap PDF
 • 09.30., 14 lap PDF
 • 11.04., 13 lap PDF
 • 11.18., 17 lap PDF
 • 12.16., 39 lap PDF

1975 (7 dokumentum)

 • 01.13., 14 lap PDF
 • 02.17., 14 lap PDF
 • 05.13., 37 lap PDF
 • 06.12., 7 lap PDF
 • 10.27., 13 lap PDF
 • 11.12., 22 lap PDF
 • 12.01., 19 lap PDF

1976 (10 dokumentum)

 • 01.05., 32 lap PDF
 • 02.09., 18 lap PDF
 • 02.23., 62 lap PDF
 • 03.08., 19 lap PDF
 • 03.29., 21 lap PDF
 • 04.26., 17 lap PDF
 • 05.19., 9 lap PDF
 • 06.28., 25 lap PDF
 • 07.12., 17 lap PDF
 • 11.08., 33 lap PDF

1977 (4 dokumentum)

 • 02.07., 30 lap PDF
 • 04.12., 34 lap PDF
 • 06.27., 47 lap PDF
 • 11.14., 37 lap PDF

1978 (10 dokumentum)

 • 01.09., 29 lap PDF
 • 02.06., 22 lap PDF
 • 02.20., 14 lap PDF
 • 06.05., 10 lap PDF
 • 07.03., 15 lap PDF
 • 08.07., 19 lap PDF
 • 09.04., 20 lap PDF
 • 10.02., 53 lap PDF
 • 11.13., 23 lap PDF
 • 12.04., 40 lap PDF

1979 (11 dokumentum)

 • 01.08., 7 lap PDF
 • 02.05., 44 lap PDF
 • 03.05., 22 lap PDF
 • 05.07., 19 lap PDF
 • 06.04., 31 lap PDF
 • 07.02., 5 lap PDF
 • 08.06., 38 lap PDF
 • 09.03., 2 lap PDF
 • 10.01., 46 lap PDF
 • 11.05., 37 lap PDF
 • 12.03., 2 lap PDF

1980 (12 dokumentum)

 • 01.07., 1 lap PDF
 • 02.04., 25 lap PDF
 • 03.03., 17 lap PDF
 • 04.14., 8 lap PDF
 • 05.05., 40 lap PDF
 • 06.02., 1 lap PDF
 • 07.07., 1 lap PDF
 • 08.04., 2 lap PDF
 • 09.01., 1 lap PDF
 • 10.06., 8 lap PDF
 • 11.03., 46 lap PDF
 • 12.01., 75 lap PDF

1981 (12 dokumentum)

 • 01.05., 6 lap PDF
 • 02.02., 18 lap PDF
 • 03.02., 4 lap PDF
 • 04.06., 21 lap PDF
 • 05.04., 4 lap PDF
 • 06.01., 40 lap PDF
 • 07.06., 4 lap PDF
 • 08.03., 4 lap PDF
 • 09.02., 16 lap PDF
 • 10.05., 19 lap PDF
 • 11.02., 33 lap PDF
 • 12.07., 37 lap PDF

1982 (12 dokumentum)

 • 01.04., 21 lap PDF
 • 02.01., 30 lap PDF
 • 03.01., 28 lap PDF
 • 04.05., 8 lap PDF
 • 05.03., 30 lap PDF
 • 06.07., 21 lap PDF
 • 07.05., 27 lap PDF
 • 08.22., 2 lap PDF
 • 09.06., 13 lap PDF
 • 10.18., 69 lap PDF
 • 11.01., 28 lap PDF
 • 12.16., 38 lap PDF

1983 (12 dokumentum)

 • 01.02., 5 lap PDF
 • 02.07., 12 lap PDF
 • 03.07., 44 lap PDF
 • 04.11., 30 lap PDF
 • 05.02., 54 lap PDF
 • 06.06., 34 lap PDF
 • 07., 17 lap PDF
 • 08.01., 10 lap PDF
 • 09.05., 16 lap PDF
 • 10.03., 2 lap PDF
 • 11., 36 lap PDF
 • 12.05., 2 lap PDF

1984 (12 dokumentum)

 • 01.02., 5 lap PDF
 • 02.06., 50 lap PDF
 • 03.05., 13 lap PDF
 • 04.02., 56 lap PDF
 • 05.07., 2 lap PDF
 • 06.04., 41 lap PDF
 • 07.02., 7 lap PDF
 • 08.06., 2 lap PDF
 • 09.03., 2 lap PDF
 • 10.01., 29 lap PDF
 • 11.05., 15 lap PDF
 • 12.10., 49 lap PDF

1985 (10 dokumentum)

 • 01.07., 6 lap PDF
 • 02.04., 43 lap PDF
 • 03.04., 39 lap PDF
 • 05.06., 81 lap PDF
 • 06.03., 25 lap PDF
 • 07.01., 2 lap PDF
 • 08.05., 25 lap PDF
 • 09.02., 18 lap PDF
 • 10.07., 40 lap PDF
 • 12.02., 53 lap PDF

1987 (9 dokumentum)

 • 01.05., 2 lap PDF
 • 02.02., 55 lap PDF
 • 03.02., 24 lap PDF
 • 04.06., 10 lap PDF
 • 05.04., 6 lap PDF
 • 06.01., 17 lap PDF
 • 09.04., 47 lap PDF
 • 10.05., 112 lap PDF
 • 12.07., 76 lap PDF

1988> (7 dokumentum)

 • 02.10., 53 lap PDF
 • 03.07., 49 lap PDF
 • 04.11., 6 lap PDF
 • 05.09., 19 lap PDF
 • 06.06., 10 lap PDF
 • 10.10., 15 lap PDF
 • 11.14., 37 lap PDF

Hozzászólás ()
CÍM: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. TELEFON: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2024
Immediate Affinity