KERESÉS


Home / OSA ARCHIVUM / projektek / archivált projektek

Archivált projektek

cubeLogoKönyvkocka (2007-2011)

Archívumunk a volt Szabad Európa Rádió könyvtárából közel 100.000 könyvet örökölt, javarészt a hidegháborús korszak kulturális, politikai és gazdaságtörténeti kiadványait. Az állomány történetileg és szakmailag fontos része a Közép-európai Egyetem és az OSA Archívum könyvtárába került. Jelentős részét 2007 nyarán, egy nyilvános rendezvény során a közönség szabadon elvihette. Az utolsó 20.000 kötetet, melyek teljességgel érdektelennek bizonyultak és senkinek sem kellettek, művészeti projektek létrehozásához használjuk fel. Ezek közé tartozott a Konkrétum (betonba öntött könyvek) című kiállításunk 2008 júniusában és a Könyvkocka akció is. A projekt során a könyvekből húsz, formailag egységes, de a beépített könyvektől függően eltérő tartalmú kocka készült, melyek a kultúra, a tudományok és a művészetek 20 különböző, évente váltakozó helyszínén álltak. Egy-egy kocka apropóként szolgált azokhoz a beszélgetésekhez, programokhoz, akciókhoz, amelyek a könyveknek a történelemben és az emlékezetben betöltött szerepét vizsgálták.

1989logo1989: volt-e? (2009-2010)

Mi volt 1989? Hogy nézett ki felülről, és miként látszott alulnézetből – a hivatalos források és az átlagpolgár szemszögéből?
Az OSA Archivum, más, helyi archívumok, hírügynökségek és internetes újságok együttműködésével, egy éven át tartó digitalizálási munkába kezdett, hogy az "annus mirabilis", a "csoda", vagyis a szovjet rendszer bukásának éve eddig kevésbé ismert dokumentumait a szélesebb közönség elé tárja. Dokumentumok ezreit válogattuk ki, szkenneltük be és tettük hozzáférhetővé az interneten: a Kossuth Rádió és a Szabad Európa Rádió adásainak átiratait, sajtóelemzéseket és lapszemléket, a Magyar Távirati iroda napi jelentéseit és híreit, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága üléseinek jegyzőkönyveit, az állambiztonsági szolgálatok Napi Operatív Információs Jelentéseit, a Magyar Televízió 2-es csatornájához, illetve a Szabad Európa Rádió müncheni szerkesztőségébe érkezett nézői-hallgatói telefonokat, mindezt napról napra, 2009. január 1-től december 31-ig.
2010 januárjában az oldalt a Dunagate Dossziéval bővítettük ki, amely a lehallgatási és iratmegsemmisítési botrány legfontosabb mozzanatait, illetve a titkosszolgálatok átalakulását követi nyomon rádióátiratok, lapszemlék, hírügynökségi jelentések, és dokumentumfilm-részletek segítségével.

project19561956-os digitális archívum (2006-2010)

Az 1956-os digitális archívum az 1956-os magyar forradalomnak állít emléket az esemény ötvenedik évfordulóján. Létrehozásában közreműködött a Columbia Egyetem Butler Könyvtára és az Országos Széchényi Könyvtár. Célja, hogy a forradalom történetéhez kapcsolódó, ezidáig nem hozzáférhető, alapvető dokumentumokat nyilvánosságra hozza. Ilyenek a Blinken-gyűjtemény, amely a Columbia Egyetem kutatói által 1956-os magyar menekültekkel készített mélyinterjúinak (CURPH) átiratait tartalmazza, vagy a Zwack-gyűjtemény, amely egy, a forradalommal kapcsolatos magán sajtóarchívum. A digitális archívum folyamatosan bővül, és jelenleg az OSA és más intézmények (Hoover Institution, National Security Archive) idevágó anyagait is magába foglalja. Létrejöttét Donald és Vera Blinken nagylelkű adománya és az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének támogatása tette lehetővé.
Legutóbb az ún. Héderváry-gyűjtemény, azaz az ENSZ magyar kérdéssel foglalkozó különbizottságánakj iratanyaga került be az archívumba, Héderváry Klárának, az ENSZ Politikai Ügyosztálya volt igazgatójának a jóvoltából.

freedom-house-logoA Szólásszabadság Háza: az információs jogok fóruma (2008- )

Az Egyesült Államok és Magyarország kormánya között született megállapodás alapján 2007-ben Táncsics börtöne visszakerült a magyar állam tulajdonába. Táncsics Mihályt, a szólásszabadság elszánt hívét, az 1848-as forradalom emblematikus hősét itt tartották fogva a budai Várban. Az épület a második világháború után jóvátétel címén az amerikai kormány tulajdonába került. 2008-ban az OSA Archívum kezdeményezte, hogy itt, a szabad sajtóért folytatott küzdelem jelképes helyszínén jöjjön létre a Szólásszabadság Háza: a szólásszabadság ügyének szentelt múzeum, történelmi emlékhely és közösségi központ. Szeretnénk, ha a Ház ráirányítaná a figyelmet az információs jogok és a szólásszabadság mai helyzetére és problémáira, a hozzáférés, a nyilvánosság, az adatokkal való visszaélés illetve az információs szabadság szerepére a modern társadalmakban.
A kampányt arra az időre, amíg az amerikai kormánynak a csereként felajánlott épületeket felújítják, átmenetileg felfüggesztettük.

"Alternatív kultúra a határokon túl: A művészet és a média múltja és jelene a globalizálódó világban." Regionális szeminárium (2007-2010)

A hároméves nemzetközi kutatási és oktatási program egy szeminárium keretében adott lehetőséget elsősorban a volt szocialista országokból érkező fiatal kutatók és oktatók számára, hogy feltérképezzék az alternatív kultúra múltjának és globalizációs jelenének problémáit. A szeminárium kivételes alkalmat nyújtott a művészetek és a média alternatív megjelenési formáinak megvitatására, s olyan interdiszciplináris témák elemzésére, mint az alternatív kultúra története, terei és helyei, a politikai megnyilvánulás művészete és új formái, az emlékezet politikája, a közösség szerepe napjaink kultúrájában, a feminizmus mint kritikai társadalomelmélet, illetve a szamizdattól a blogokig. A szeminárium segítséget nyújtott a kortárs kultúra új szempontú oktatásához és kutatásához, több szakterületen is hozzájárult új egyetemi kurzusok kidolgozásához illetve tematikai gazdagításához. A projektet a Nemzetközi Alternatív Kultúra Központ szervezte, a Nyílt Társadalom Intézet felsőoktatást finanszírozó programja anyagi támogatásával. Közreműködő intézmények voltak: a Szentpétervári Állami Egyetem (Oroszország), a McMaster University (Kanada) és az OSA Archivum.
http://www.alternativeculture.org

paranoiaLogoParanoia Archívum (2008-2009)

A projekt célja az volt, hogy digitalizálja és az interneten hozzáférhetővé tegye a Polgári Védelem Országos Parancsnokságának a megrendelésére 1961 és 1973 között készített oktatófilmeket, melyek az atom-, biológiai és vegyi hadviselés fenyegetéseinek kivédésére készítették fel a polgári lakosságot.
Miközben az elmúlt évtizedekben az amerikai és a nyugat-európai országok egyre nagyobb mennyiségben dolgozzák fel nukleáris antipropaganda anyagaikat, az ilyen irányú tevékenység Magyarországon és Közép-Kelet Európában jóformán még el sem kezdődött. A Paranoia Archívum projektet ígéretes kezdetnek tartjuk, és reméljük, hogy az OSA Archívum követőkre talál a környező országokban, hogy a régió, sőt az egész európai kontinens történelmét meghatározó eseményeket végre valós összefüggéseikben láthassuk.
A projektet az ERSTE Stiftung támogatta.

culture2000logoKultúra 2000: “Történelem a fal leomlása után -- a rövid XX. század meghatározottsága” (2004-2008)

2004-ben az OSA Archivum az Európai Unió Kultúra 2000 programjától támogatást nyert el a “Történelem a fal leomlása után -- a rövid XX. század meghatározottsága” c. hároméves együttműködési projektjének megvalósítására, mely szemináriumok, szakmai tanácskozások és kiállítások sorozatából állt. A résztvevők elsősorban a két világháború közötti hagyományos és radikális jobboldaliság, az antikommunista ellenállás, a nacionalizmus és nemzeti kérdés, az idegen megszállás, az elnyomó rendszerrel való együttműködés, valamint a szegénység, a szociális háló és napjaink közegészségügyi felfogása közötti kapcsolatának kényes kérdéseit állították a középpontba.
Öt ország hat modern kori történelmet kutató intézete vett részt a projektben: A Romániai Közelmúlt Történelem Kutatóintézet (Bukarest), a KARTA Központ (Varsó), a Cseh Tudományos Akadémia Modern Történelem Kutatóintézete (Prága), a Hannah-Arendt Intézet (Drezda), a Polgári Akadémia Alapítvány (Bukarest), az OSA Archivum vezetésével. Az Európai Uniós támogatást a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Hivatal támogatása egészítette ki.

secondlifeRaoul Wallenberg irodája a Second Life-ban (2007)

2007. május 30-án az OSA Archivum és a Svéd Intézet megnyitotta Raoul Wallenberg irodáját Svédország Second Life-beli nagykövetségén. A két intézmény együttműködéséből olyan interaktív, multimédiás kiállítás keletkezett, amelynek pedagógiai és humanitárius üzenete mellett az új technológiák rendhagyó alkalmazásáról is van mondanivalója.
Wallenberg irodájában, amely 1944-45-ös budapesti irodájának hasonmása, a látogatók meghallgathatják, amint 1945. január 16-án, eltűnése előestjén Wallenberg, egy svéd színész angol hangján utolsó, félig-meddig fiktív jelentését diktálja. A sajátosan rugalmas környezet előnyeit kihasználva a látogatók Wallenberg személyes tárgyaira, illetve a kiállított archív dokumentumokra is „rákattanhatnak”. Lemásolhatják azokat, üzenőablakok és külső linkek segítségével további információkat szerezhetnek, vagy leülhetnek Wallenberg íróasztalához és azonnal megvitathatják benyomásaikat más látogatókkal.

Elektronikus kampánylevél-archívum (2002-2006)

Az OSA Archivum a 2002. évi országgyűlési választások két fordulója között felhívást tett közzé, hogy megnyitja elektronikus kampánylevél-archívumát, és kérte mindazokat, akik emailben vagy SMS-en keresztül kaptak az országgyűlési választásokkal kapcsolatos üzeneteket, küldjék el azokat a megjelölt email-címre, illetve mobiltelefon-számra. A felhívásra tömegesen érkeztek az üzenetek, amelyek támogatták, kritizálták vagy parodizálták a jelölteket és pártjaikat. Az OSA Archivum a 2006-os országgyűlési választások kampányidőszakában is megnyitotta elektronikus kampánylevél-archívumát, ismét kérve az elektronikus üzenetek címzettjeit, hogy továbbítsák azokat az archívumba. A két gyűjtemény egyszeri és megismételhetetlen képet rögzített egy posztkommunista ország választási kampányairól. Az üzenetekben szereplő személyes adatokat töröltük, az anonimizált üzeneteket archiváltuk és honlapunkon nyilvánosságra hoztuk. Angol olvasóink számára fordításban is közlünk egy válogatást a 2002-es kampány jellemző üzeneteiből, valamint egy összefoglalót a kampányról és résztvevőiről. A projekt sikerén felbuzdulva 2002 és 2006 között egy polgári kör e-mailjeit is archiváltuk (lásd alább).
http://www.kampanyarchivum.hu

Polgári kör archívum (2002-2006)

A 2002-es parlamenti választások kampányában addig példátlan szerepet játszottak az elektronikus üzenetek. Az OSA Archivum feladatának tekintette a politikai meggyőzés új eszköztárának archiválását és a választások után azonnal közzétette az Elektronikus kampánylevél-archívumot (lásd föntebb).
A kampány azonban nem fejeződött be a választásokkal. Miután 2002 júniusában a nemzeti-konzervatív koalíció elvesztette az országgyűlési választásokat, a volt miniszterelnök, Orbán Viktor arra biztatta híveit, hogy alakítsanak kis polgári köröket, így támogatva az ellenzéki erőknek („a nemzet igaz képviselőinek”) céljait és értékeit a helyi politikában. A polgári körök országos hálózatát a Demokrácia Központ szervezi, mely a legnagyobb ellenzéki párt, a FIDESZ-Magyar Polgári Párt központjában működik. A Demokrácia Központ nyilvántartja a helyi polgári köröket és főként e-mailben biztosítja a folyamatos kapcsolatot közöttük. Az így keletkezett elektronikus leveleket -- mint egy alakuló politikai tömegmozgalom kulturális és szervezeti életének fontos dokumentumait -- gyűjtötte össze és közölte az OSA Archívum.
http://fa.osaarchivum.org/pki/

cominternLogoA Komintern (Kommunista Internacionálé) projekt (1996-2003)

A Kommunista Internacionálé működése során keletkezett dokumentumok lapjait a moszkvai Társadalom- és Politikatörténeti Archívumban (RGASPI) 1992-ig legfeljebb néhány kiválasztott kutató forgathatta. A 22 millió oldalból álló, 90 nyelven írott gyűjtemény megfelelő katalogizálás nélkül gyakorlatilag használhatatlan volt. 1992-ben, amikor a politikai változások bizonytalanná tették a dokumentumtömeg jövőjét, Hermann Weber német történészprofesszor kérésére az Európa Tanács közbeavatkozott, és nemzetközi levéltári összefogással egy, a legmodernebb technológia vívmányait alkalmazó digitális levéltár és elektronikus katalógusrendszer létrehozását kezdeményezte. 2003. június 27-én avatta fel Moszkvában az RGASPI kutatótermében a 220,000 fájlt és 1,000,000 oldalt tartalmazó elektronikus adatbázist az INKOMKA, a Komintern dokumentumok megmentésére létrehozott nemzetközi szervezet. Az orosz és angol nyelvű adatbázishoz és az azóta egyre gyarapodó digitalizált dokumentumokhoz az INKOMKA minden tagja, így az OSA Archivum is ingyenes hozzáférést biztosít saját kutatótermében. Az OSA weboldalán válogatást mutatunk be a Komintern digitális dokumentumaiból.

CÍM: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. TELEFON: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2024
We do not update this website any longer. Visit us at www.osaarchivum.org
Ezt a weboldalt már nem frissítjük. Látogassa meg aktív weboldaunkat: www.osaarchivum.org
Immediate Affinity