KERESÉS


Home / OSA Archivum

OSA

Archívum 2011/2012

visegrad_fund_logo_blue_800

Visegrád Ösztöndíj az OSA Archivumban

(Közép)-Európa közelmúltja történelmi összefüggéseinek mélyebb és alaposabb feltárása érdekében a Nemzetközi Visegrád Alapítvány három kategóriában összesen 15 kutatói ösztöndíjat ajánl fel a budapesti Közép-európai Egyetem OSA Archivumában kutatók , művészek és újságírók számára, akik az Archivum anyagának felhasználásával az Alapítvány és az Archívum által megjelölt témakörökben végeznek kutatómunkát.

A legfeljebb két hónapos archivumi kutatói ösztöndíjra, mely 2,000 euro értékben fedezi utazási és megélhetési költségeiket a legfeljebb kéthónapos kutatási időszak alatt, kutatók, művészek és újságírók pályázhatnak. A rövidebb kutatási periódusra arányosan kevesebb ösztöndíj jár.

Az elsősorban, de nem kizárólagosan a V4 országokból származó pályázók lehetnek kutatók, diákok, akik mester fokozatuk megszerzése után kutatómunkát végeznek, művészek, újságírók, a tudományos élet egyéb szereplői, akiknek további kutatásaihoz nélkülözhetetlen az OSA Archivum gyűjteménye.

A sikeres pályázók kutatómunkájukat az OSA Archivumban végzik, majd eredményeiket bemutatják a Közép-európai Egyetemen a Visegrád Alapítvány Ösztöndíjprogram előadás sorozat keretében és az ösztöndíj időszak lejártakor részletes beszámolót nyújtanak be (szöveges vagy audi-vizuális formátumban), amely felkerül az OSA/Visegrád Alapítvány honlapjára.

1. kategória – Kutatócsoportok

2011 szeptember

Apor Péter és nemzetközi kutatócsapata részesült támogatásban A közelmúlt emlékképei: a kommunizmus és a közelmúlt történelmének múzeumai a poszt-kommunista Közép-Európában.c. pályázatáért. Kutatási jelentés

Olyan kutatók jelentkezését várjuk, akik vállalják, hogy megterveznek egy kutatást és összeállítanak egy kutatócsoportot (melyben művészek is helyet kaphatnak). A sikeres pályázó tehát összeállít egy kutatócsoportot, megtervez egy kutatási projektet és vezeti annak munkáját a projekt lezárásáig. A kutatási téma egyetlen feltétele, hogy szorosan kapcsolódjék az OSA rchivum valamelyik fő gyűjteményéhez.

Évenként egy kutatócsoport részesülhet támogatásban. A legkevesebb öt tagból álló (a kutatásvezetőt is beleértve) nemzetközi kutatócsoport öt kutatási ösztöndíjjal egyenértékű támogatásban részesül függetlenül attól, valójában hány tagból áll. Előny, ha a csapat 75 százaléka valamelyik Visegrádi országból származik és ha a csapat tagjainak földrajzi szóródása a lehető legszélesebb.

A projekt végső célja, hogy a kutatócsoport egy, az OSA gyűjteményén alapuló, publikálásra alkalmas könyvet állítson össze.

A 2011/12-es tanévben az első kategóriában több pályázatot nem hirdetünk.

A pályázat értékelése

A pályázat beadása

2. kategória – tematikus csoportok

2012 április

Jana Bacevic, Szerbia részesült támogatásban A kommunista/szocialista Jugoszlávia oktatáspolitikája c. pályázatáért.
Kutatási jelentés

2012 január

A következő pályázók részesültek (teljes vagy részleges) támogatásban: Karina Horení, Cseh Köztársaság, az 1989-1993: A csehszlovák közelmúlt megvitatása, c. pályázatáért, Gennadij Kuzovkin, Oroszország, a Fellebentjük a vasfüggönyt: a Szabadság Rádió és a szamizdat politika a szocializmus késői korszakában c. pályázatáért (, Pál Viktor, Magyarország, A közép-kelet európai modern vízszennyezési és vizvédelmi szabályozás kezdetei az iparosítás kezdeteitől a 60-as évek végéig c. pályázatáért (kutatási jelentés) és Tompa Andrea, Magyarország a Szabad-e megbízni a 70-es és 80-as évek művészetkritikájában? Az ellenállás, konszenzus és szubverzió kritikája c. pályázatáért (kutatási jelentés).

Várólistán: Jana Bacevic, Szerbia, A kommunista/szocialista Jugoszlávia oktatáspolitikája c. pályázatával.

2011 október

Natalia Yakubova, Orosz Federáció részesült támogatásban a Visszatérés a földalatti mozgalmakhoz? Az 1960-as és 80-as évek alternatív szinházi mozgalmai c. pályázatáért.
Kutatási jelentés

Várólistán: Jana Bacevic, Szerbia, A kommunista/szocialista Jugoszlávia oktatáspolitikája c. pályázatával.

2011 július

Irina Gordeeva részesült támogatásban az Erőszakmentesség és a tiltakozás békés lehetőségei a közgondolkodásban és a történelemben c. pályázatáért.
Kutatási jelentés

Olyan egyéni kutatókpályázatait várju, akik hajlandóak arra, hogy különféle módszerekkel és szempontokból megközelítve ugyanazon kutatási témában elmélyülve kutatásaikat a többi kiválasztott kutatóval összehangolva egy közös kiadvány létrehozása cljából munkálkodjanak.

Egy adott évben egy kutatási témát jelölünk meg. 2011/12 témája a „Van-e hasznosítható tanulsága a kommunizmus időszakának?” (tudomány a kommunizmus alatt, közpolitika a kommunizmus alatt, ellenállás a kommunizmus alatt, a kommunizmusból való átmenet időszaka: van-e valami, amit érdemes felszínre hozni a kommunizmus romjai alól: vannak-e olyan elfeledett művészi vagy tudományos alkotások, amelyeket érdemes újra felfedezni: voltak-e olyan alkotók a kommunizmus időszakában, akiket újra kellene felfedezni és újra olvasni: melyek azok az eredmények az alkotóművészet, a társadalomtudományok és a humán tudományok területén, amelyek túlélik a kommunizmus bukását? Stb)

Ebben a kategóriában a Bíráló Bizottság évente öt ösztöndíjat ad ki. Ha az első kategóriában a második határidőre beérkezett pályázatok között sem találnak támogatásra méltót, a második kategóriában kiadható támogatások számát kétszeresére emelik.

A 2011/12-es tanévre a pályázat lezárva.

A pályázat értékelése

A pályázat beadása

3. kategória

2012 április

A következő pályázók részesültek támogatásban: Trever Hagen, USA az Ön a Szabad Európa Rádiót hívta: a csehszlovák adás üzenetrögzítője c. pályázatáért (kutatási jelentés), Kiss Ilona, Magyarország "A színház játék, a színház élet" A vizuális művészetek eltérő propaganda célú kulturpolitikai megítélése a Szovjetunió politikai stagnálásának (1964-1984) idején c. pályázatáért (kutatási jelentés), és Vásárhelyi Mária, Magyarország Közvélemény- és média kutatás Magyarországon, 1969 - 1991 c. pályázatáért (kutatási jelentés).

2012 január

A következő pályázók részesültek (teljes vagy részleges) támogatásban: Ondrej Cakl, Cseh Köztársaság a Virtuális túra a valóságos Budapesten c. pályázatáért, Nina Cingerová, Szlovákia az Ellenség reverendában és az új szentek. Vallásellenes propaganda és az "új ember" vallásának kialakítása (kutatási jelentés), és Krzysztof Wasilevski, Lengyelország A Szabad Európa Rádió lengyel adása: küzdelem a kommunista propaganda ellen (1951 – 1989) c. pályázatáért (kutatási jelentés).

Várólistán: Trevor Hagen, USA az Ön a Szabad Európa Rádiót hívta: a csehszlovák adás üzenetrögzítője c. pályázatával, Dawn Spring, USA a Hirdetések a Meggyőző Érvek Korában ... 1961-től napjainking c. pályázatával, Takács Róbert, Magyarország  A Magyarországról alkotott kép változása 1956 és 1968 között Nyugaton c. pályázatával

2011 október

Botyánszki Alexandra, Magyarország részesült támogatásban A szamizdat a hivatalos magyar propaganda tükrében 1981 és 1990 között. c. pályázatáért.
Kutatási jelentés

Várólistán: Trevor Hagen, USA az Ön a Szabad Európa Rádiót hívta: a csehszlovák adás üzenetrögzítője c. pályázatával, Dawn Spring, USA a Hirdetések a Meggyőző Érvek Korában ... 1961-től napjainking c. pályázatával, Krzysztof Wasilevski, Lengyelország A Szabad Európa Rádió lengyel adása: küzdelem a kommunista propaganda ellen (1951 – 1989) c. pályázatával.

2011 július

Nem volt támogatott pályázat ebben a kategóriában.

Ebben a kategóriában 5 pályázó nyerhe támogatást. A pályázók saját kutatási témát is választhatnak, de előnyt élveznek azok, akik a 2011/12 év kijelölt témájához kapcsolódnak. Ez a

 • A propaganda története, objektivitás és igazság a Hidegháború alatt és közvetlenül utána.

A 2011/12-es tanévre a pályázat lezárva.

A pályázat értékelése

A pályázat beadása

 

visegrad_fund_logo_blue_800

Archívum 2010

(Közép)-Európa közelmúltja történelmi összefüggéseinek mélyebb és alaposabb feltárása érdekében a Nemzetközi Visegrád Alapítvány 10 kutatói ösztöndíjat ajánl fel a budapesti Közép-európai Egyetem OSA Archivumában kutatók számára, akik az Archivum anyagának felhasználásával az Alapítvány és az Archívum által megjelölt témakörökben végeznek kutatómunkát.

A legfeljebb két hónapos archivumi kutatói ösztöndíjra, mely 2,000 euro értékben fedezi utazási és megélhetési költségeiket, kutatók, művészek és újságírók pályázhatnak.

A pályázatok témája szabadon választható, azonban a 2010-2011-es tanévben a következő két témakörben benyújtott pályázatok előnyt élveznek:

 1. A második világháború és/vagy az ezt követő háborúk megjelenítése és értelemzése
 2. A történetírás/történelmi leírás és a propaganda összetett viszonyrendszerének feltárása

A sikeres pályázók kutatómunkát végeznek, ezt bemutatják a Közép-európai Egyetemen a Visegrád Alapítvány Ösztöndíjprogram előadás sorozat keretében és az ösztöndíj időszak lejártakor részletes beszámolót nyújtanak be (szöveges vagy audi-vizális formátumban), amely felkerül az OSA/Visegrád Alapítvány honlapjára.

Az elsősorban, de nem kizárólagosan a V4 országokból származó pályázók lehetnek kutatók, diákok, akik első diplomájuk megszerzése után kutatómunkát végeznek, művészek, újságírók, a tudományos élet egyéb szereplői, akiknek további kutatásaihoz nélkülözhetetlen az OSA Archivum gyűjteménye.

 
 

visegrad_fund_logo_blue_800

Gyakran ismételt kérdések

 1. Egyszerre hány pályázatot nyújthatok be? – Egyszerre csak egyet.
 2. Ha a pályázatomat elutasítotték, egy másik alkalommal benyújthatom-e újra? – Ugyanazt a pályázatot nem, de másik pályázattal bármikot indulhat újra.
 3. Hányszor vehetek részt a pályázaton? – Akárhányszor pályázhat egészen addig, amíg a pályázatát el nem fogadja a Bizottság.
 4. Pályázhatok-e a Visegrádi Kutató Ösztöndíjra az OSA-ban akkor, ha már egy másik fajta Visegrádi pályázaton ösztöndíjat nyertem régebben? – Igen.
 5. Várólista van? – Igen, létezik várólista. Akik a várólistán szerepelnek automatikusan részt vesznek a következő két fordulóban.
 6. Értesítenek arról, ha a pályázatomat nem fogadják el? – Igen, e-mailben fogjuk értesíteni. A nyertes pályázók neve és a pályázat címe azonban felkerül az OSA honlapjára.
 7. Megtudhatom a pályázatom értékelésének részleteit? – Igen. A Pályázatok Ügyintézője kérésre elküldi Önnek a saját értékelésének összefoglaló táblázatát és a zsűri megjegyzéseit.
 8. Ha nem a Visegrádi Négyek országából pályázom, számít, hogy melyik országból? – Nem, nem számít.
 9. Megtörténhet, hogy egy kéthónapos ösztöndíjra pályázom de csak rövidebb időszakra kapom meg? – Igen, ez megtörténhet. Az ajánlatot e-mailben kapja meg és öt napja van rá, hogy elfogadja vagy visszautasítsa. Ha öt napon belül nem válaszol, az az ajánlat visszautasításának számít.
 10. Beadhatok-e egyszerre két kategórában pályázatot? - Sajnos nem. Egyszerre csak egy katagóriában pályázhat. Ha nem nyer a pályázata, beadhat új pályázatot más kategóriában. Azonban ha pályázata nyer, a pályázata lezárását követő évben nem pályázhat más kategóriában sem.
 
   

visegrad_fund_logo_blue_800

Kutatási jelentések

2012

Gennadij KUZOVKIN (Oroszország) - Kutatási jelentés
KISS Ilona (Magyarország) - Kutatási jelentés
VÁSÁRHELYI Mária (Magyarország) - Kutatási jelentés
PÁL Viktor (Magyarország) - Kutatási jelentés
TOMPA Andrea (Magyarország) - Kutatási jelentés
Krzysztof WASILEVSKI (Lengyelország) - Kutatási jelentés
Nina CINGEROVÁ (Szlovákia) - Kutatási jelentés

2011

Jana BACEVIC (Szerbia) - Kutatási jelentés
Trever HAGEN (USA) - Kutatási jelentés
APOR Péter (Magyarország) - Kutatási jelentés
Natalia YAKUBOVA - Kutatási jelentés
BOTYÁNSZKI Alexandra (Magyarország) - Kutatási jelentés
Irina GORDEEVA (Oroszország) - Kutatási jelentés
Marina ZAVACKA (Szlovákia) - Kutatási jelentés
Dusan SEGES (Szlovákia) - Kutatási jelentés
Arsene SAPAROV (Örményország) - Kutatási jelentés
BOHUS Kata (Magyarország) - Kutatási jelentés

2010

NOVE Béla (Magyarország) - Kutatási jelentés
Helena ZAJICOVA (Csehország) - Kutatási jelentés
Anna MAZURKIEWICZ (Lengyelország) - Kutatási jelentés
Pawel SOWINSKI (Lengyelország) - Kutatási jelentés
Michal KOPECEK (Csehország) - Kutatási jelentés
HAJDÚ Eszter (Magyarország) - Kutatási jelentés
Armen GRIGORYAN (Örményország) - Kutatási jelentés

 
 

visegrad_fund_logo_blue_800

Kutatás-támogatási ösztöndíj a Hoover Levéltárban

(Közép)-Európa közelmúltja történelmi összefüggéseinek mélyebb és alaposabb feltárása érdekében a Freedom Broadcasting Corporation (a Szabad Európa/Szabadság Rádió Alapítvány jogutódja) és a budapesti Közép-európai Egyetem OSA Archivuma a Hoover levltárban összesen 108 kutatási órára elegendő kutatási támogatást ajánl fel azon kutatók számára, akiknek kutatási táémája azt igényli, hogy a Stanford Unviersity Hoover Intézetének levéltárában a Szabad Európa/Szabadság Rádió anyagaiban kutasson. Az ösztöndíj célja, hogy európai tudósok, művészek, újságírók hozzáférhessenek a Hoover Levéltár anyagához azáltal, hogy az ösztöndíj lehetővé teszi az Intézetben az ösztöndíjas kérésére helybeli, válogatott kutatók alkalmazását 23 dolláros óradíjjal.

Megindokolható mennyiségű kutatási óra támogatására pályázhatnak kutatók, mester fokozatot végző kutató diákok, művészek, újságírók, tudósaok, vagy bárki, akinek kutatási területe szorosan kapcsolódik a Hoover Levéltár Szabad Európa /Szabadság Rádió gyűjteményéhez. A Visegrad Scholarship at OSA ösztöndíjasai előnyt élveznek.

Kérjük a pályázókat, hogy az alábbiakban felsorolt anyagokat juttassák el az Archívumba:

 1. Jelentkezési levél angol nyelven (kérjük, jelölje meg a választott gyűjteményt, a fond névvel és doboz számmal) és a szükséges kutatási órák számát
 2. Kutatási terv/leírás angolul (kb 400 szó: az Hoover levéltár gyűjteménye és a pályázó kutatási területe közötti összefüggés leírása, a kiválasztott Hoover gyűjtemény leírása)
 3. A kért dokumentumokkal kapcsolatos pontosan megfogalmazott kérdések, amelyekre a pályázó az általa megjelölt anyagokat a Hoover levéltárban kutató levéltárostól választ vár.
 4. Rövid önéletrajz
 5. Két ajánló neve és címe

A jelentkezési levelet, a kutatási leírást-tervet, az önéletrajzot és az ajánlók nevét és címét kérjük e-mailben juttassák el Gádoros Katalinhoz Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A kutatási ösztöndíj pályázatok beküldése nincsen határidőhöz kötve. A pályázatokat a beérkezés sorrendjében a Bíráló Bizottság bírálja el, mely évente négyszer ül össze. A döntésről a pályázat beérkezése után legfeljebb egy hónappal küldünk értesítést.

Az ösztöndíjak adminisztrációját az OSA Archivum (OSA) végzi.

Az ösztöndíj 2011. február 1-től érvényes és ameddig az OSA honlapján megtalálható, megpályázható.

Az OSA Archívumba e-mailen érkező jelentkezések először formai ellenőrzésen esnek át (kísérőlevél, kutatási javaslat, életrajz és két ajánló neve szükséges). A pályázatok beérkezéséről a jelentkezők e-mailben kapnak visszajelzést.

Amint a döntés megszületett, a nyertes pályázók neve felkerül az OSA honlapjára. Ugyanekkor az OSA adminisztrációja is megkeresi a nyertes pályázókat e-mailben.

A sikeres pályázónak az ösztöndíjat aláírt ösztöndíj levél ellenében fizetjük ki. A nyertes pályázónak kell majd kapcsolatba lépnie a Hoover Levéltárban kijelölt kutatóval (az OSA adminisztrációja segít a kapcsolat felvételében). A nyertes pályázónak fel kell tüntetnie a Hoover Intézetet minden, a támogatás segítségével létrehozott publikációjában.

 
   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

••ElsőElőző1234KövetkezőUtolsó••
CÍM: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. TELEFON: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2022
We do not update this website any longer. Visit us at www.osaarchivum.org
Ezt a weboldalt már nem frissítjük. Látogassa meg aktív weboldaunkat: www.osaarchivum.org