KERESÉS

  1989 január >
H K Sz Cs P Sz V
           
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Az állambiztonság megyei szerveinek dokumentumai

Az alább közölt iratok a megyei rendőr-főkapitányságok III/III-as osztályainak (a belső elhárítással foglalkozó állambiztonsági szerveinek) alapvető dokumentumai 1988-ból és 1989-ből. Őrzési helyük jelenleg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. [ÁBTL 1.11.6. (A III/III-as Csoportfőnökség rendezetlen iratai), 7. doboz, 328-673. o.] Az iratanyag eredeti lelőhelyén is töredékes. Jelenlegi ismereteink szerint, összesen 10 megyéből és Budapestről származó anyagok maradtak fenn a központi szervek aktáiban.

A meglévő 1988-as jelentések és az 1989-es munkatervek révén bepillantást nyerhetünk a belső elhárítással foglalkozó szervezetnek a rendszerváltás előtti (alatti) működésébe, utolsó akcióiba. Az összefoglalók alapján megfoghatóvá válik a III/III "alaptevékenységi" köre: a röpcédulázásoktól a politikai elítéltek ellenőrzésén át a pártállami vezetők biztosításáig. A hivatalosan iktatott iratok arról is tanúskodnak, hogyan viszonyult a szerv a létrejövő ellenzéki mozgalmakhoz. (Döntően az MDF, a FIDESZ és az SZDSZ helyi szervezeteinek helyi kezeléséről van szó.) A szoros pártirányítás- és ellenőrzés miatt fontos adalékokat nyerhetünk arról, hogy a hatalom miként reagált a társadalmi önszerveződések megindulására, kiket tekintett igazán veszélyes ellenségnek. Így lényegében a bomladozó pártállami hatalom gondolkodásmódjába pillanthatunk be.

Az iratokban számos adatsor, megjegyzés vonatkozik magára a III/III-as megyei osztályokra. A létszámadatok mellett az éves jelentésekben statisztikai adatsorokat is olvashatunk az ügynöki munkáról (vonalankénti bontásban: kizárások, beszervezések, stb.), a felhasznált operatív eszközökről (főként lehallgatások). Néhány megyéből további számokat találhatunk a rendkívüli eseményekkel, pl. különböző tüntetések biztosításával kapcsolatban.

A jelentésekben több megfigyelt (illetve az ellenük folyó nyomozás) név szerint is szerepel. A közöttük való keresést az általunk összeállított index segíti. Ebbe felvettünk minden olyan csoportot illetve személyt, akik célpontként az állambiztonság látókörébe kerültek.

  • Adattár az állambiztonsági helyzetről és az operatív tevékenységről (1988)
  • Adattár az állambiztonsági helyzetről és az operatív tevékenységről (1989)

Összefoglaló jelentések az 1988-as évről:

Munkatervek az 1989-es évre:

Comments ()
ADDRESS: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. PHONE: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2024
Immediate Affinity