KERESÉS


Home / OSA ARCHIVUM / projektek

Jelenlegi projektek

diafilmEuropeana Awareness (2012-2014)

Az OSA Archívum tagja annak a 48 partnert tömörítő és a Europeana Foundation által vezetett konzorciumnak, amely a Europeana Awareness projekt megvalósítására jött étre. A Europeana Awareness a legjobb megoldások hálózatát kívánja létrehozni könyvtárak, archívumok és múzeumok, illetve digitális fejlesztők és innovátorok részvételével, az Európai Unió Versenyképességi és Innovációs Keretprogramja (CIP) támogatásával.

A Europeana Awareness azért indult útjára, hogy a Europeanát népszerűsítse a felhasználók, politikusok, kulturális örökség területén dolgozók körében az Uniós tagállamokban; a nagyobb nyilvánosságot a Europeana különféle célokkal (kutatás, tanulás, turizmus) történő használatára buzdítsa; bevonja a felhasználókat a tartalom-teremtésbe, digitális történetek létrehozásába és a társadalmi hálózatépítésbe; és új partnerségek alakuljanak ki a négy fő területen, amelyeket a Europeana jelenleg nem használ ki eléggé: a közkönyvtárak, helyi archívumok, műsorszóró szervezetek és a kultúra újrafelhasználói (programozók, fejlesztők és aktivisták) körében.

Az OSA feladata az Europeanát népszerűsítő médiakampány megszervezése és a felhasználók aktívabb bevonása a tartalomszolgáltatásba, amit főként az 1989-es magyarországi rendszerváltással kapcsolatos személyes dokumentumok, tárgyak és történetek gyűjtőnapjának szervezésével valósít meg.
http://pro.europeana.eu/web/europeana-awareness

Visegrád Ösztöndíj az OSA Archivumban (2010- )

(Közép)-Európa közelmúltja történelmi összefüggéseinek mélyebb és alaposabb feltárása érdekében a Nemzetközi Visegrád Alapítvány 10 kutatói ösztöndíjat ajánl fel az OSA Archivumban kutatók számára, akik az itt őrzött anyag felhasználásával, az Alapítvány és az OSA Archivum által megjelölt témakörökben végeznek kutatómunkát. A legfeljebb két hónapos kutatói ösztöndíjra, mely 2.000 euro értékben fedezi utazási és megélhetési költségeiket, kutatók, művészek és újságírók pályázhatnak.

diafilmVirtuális diafilmek (2006- )

Az OSA Archivum gyűjtőkörébe tartoznak a hidegháború alatt oktatási és propagandacélokból készült diafilmek digitális változatai. Míg a Nyugaton a televíziózás hódított, Magyarországon és a többi szocialista országban a diafilmek képviselték a tömegmédia szigorúan ellenőrzött, népnevelésre és szórakoztatásra szánt műfaját. Az ötvenes években már nagy mennyiségben gyártott diafilmeket a propaganda eszközeként használták az iskolákban, egyetemeken, munkahelyeken. A hetvenes évekre a műfajra jellemző politikai felhang sokat szelídült, s a diafilmeket egyfajta "házimoziként", családi körben, gyerekeknek vetítették.
A diafilmek elfelejtett kultúrájára az OSA Archivum 1998-as, Dia, mese és meggyőzés című kiállítása hívta fel a közönség figyelmét, mely bemutatta a műfajt alakító szociológiai, politikai és technológiai hátteret is. Az elmúlt években az archívum magángyűjtőkkel működött együtt, majd 2006-ban átvette a Neumann János Digitális Könyvtártól a Virtuális Diafilmmúzeum online katalógusának és gyűjteményének támogatását és hosszú távú megőrzésének feladatát. A Virtuális Diafilmmúzeum új felhasználói felülettel és online katalogizáló modullal várja a látogatókat, az OSA Archivum pedig rendszeres nyilvános vetítéseken mutatja be a gyűjteményt.
http://www.diafilmmuzeum.hu

project_bp100_map-150x149Budapest 100 (2011)

Az OSA Archivum és a Kortárs Építészeti Központ közösen vállalkozott arra, hogy 2011. április 9-10-én, vagyis az év századik napján bemutasson és megnyisson több tucat, idén 100 éves budapesti épületet. Az archívum otthona, a Goldberger-ház is most ünnepli századik évfordulóját. Ez alkalommal szeretnénk bevezetni egy új Budapest ünnepet, amelyen évről-évre az aktuális százéves házak nyílnának meg a látogatók előtt. Az ünnep egyúttal alkalmat adna arra, hogy a lakók személyes kapcsolatba kerüljenek egymással, miközben a nyilvános születésnapon bemutatják lakóházuk ez idáig rejtett értékeit. Jelenleg 140, 1911-ben emelt épületről tudunk, amelyek zöme lakóház, de jó néhány középület, így iskola, egészségügyi intézmény, víztorony, múzeum is található a listán.
http://www.budapest100.hu

project_osaleaks_2010_image-170x118OSA Leaks: Titkos amerikai diplomáciai iratok
(2010- )

Saját könyvtári állományából az OSA Archivum több mint tízezer olyan, titkos vagy bizalmas minősítése alól feloldott amerikai diplomáciai iratot digitalizált, amelyek az 1955-1959-es időszak amerikai-szovjet és a Szovjetuniónak más országokkal való kapcsolataira vonatkoznak. Ezek között vannak külképviseletektől kapott, illetve azoknak küldött táviratok, üzenetek és utasítások, helyzetjelentések, informális beszélgetésekről készült emlékeztetők, levelek, illetve idegen nyelvű dokumentumok angol fordításai is. A Wikileaks által kiszivárogtatott diplomáciai táviratok hidegháborús elődeinek is tekinthető, interneten eddig nem publikált iratok most önkéntesek segítségével kerülnek ki az együttműködésre épülő, közösségi online tárhelyre, a Párhuzamos Archívumba. Segítsen Ön is ezeknek a fontos történeti iratoknak a terjesztésében!

ceu20Ünnepségek a Közép-európai Egyetem alapításának 20. évfordulója alkalmából (2011)

A Közép-európai Egyetem (Central European University, CEU) fennállásának 20. évfordulóját ünnepli. A mára nemzetközi hírű, elismert oktatási és kutatóintézet célja leendő vezetők képzése a nyílt társadalom eszméjének szellemében. Az OSA Archivum, mint az egyetem történeti iratainak őrzője, szintén hozzájárul az ünnepi eseményekhez. Elkészítettük és installáltuk az Épül az egyetem című kiállítást, mely (megszakításokkal) az egész év folyamán látható az egyetem Oktogon területén. A kiállítás az egyetem két szárnyának történetét mutatja be: a műemlék épület (a volt Festetics-palota), illetve az OSA Archivumnak otthont adó volt Goldberger-ház történetét, valamint a leendő egyetemi campusra vonatkozó terveket. Az épületek múltja régi fotók, tervrajzok, építészettörténeti információk segítségével bontakozik ki, s az összeállítás betekintést ad azoknak az embereknek az életébe is, akik tervezői, építői, tulajdonosai, lakói vagy használói voltak e házaknak. Rövidesen elérhető lesz a kiállítás online változata. Az OSA Archivum ugyanakkor digitalizált egy válogatást az elmúlt húsz év legfontosabb, a CEU-n elhangzott nyilvános előadásaiból, melyek elérhetőek az OSA TV-n. Az OSA Archivum az ünnepi év eseményeihez további programokat tervez.
http://20.ceu.hu

hope_sign_frontHOPE (2010-2013)

Az OSA Archivum kutatási partnerként és tartalomszolgáltatóként vesz részt az Európai Unió három éves HOPE projektjében (Heritage of the People's Europe / Európa népeinek öröksége). A HOPE a levéltárak, könyvtárak és múzeumok által kiépített "Legjobb megoldások hálózata", mely az Europeana digitális könyvtárral együttműködve megkönnyíti az európai társadalomtörténetet dokumentáló digitális gyűjteményekhez való hozzáférést. A projekt kitűzött céljai az alábbiak: 1. támogatja a szabványok és legjobb megoldások átvételét; 2. már bevált, nyílt forráskódú technológiákra alapozva egységes digitális tartalomszolgáltatást nyújt; 3. a metaadatokat és a tartalmat elérhetővé teszi az Europeanán keresztül; 4. bővíti és gazdagítja a labourhistory.net-et, a munkásmozgalom történetével foglalkozó intézmények nemzetközi hálózatának, az IALHI-nek a portálját; 5. bevezet egy teljes folyamatot lefedő, "a kereséstől a kiszolgálásig" modellt. A projekt megvalósulása olyan infrastruktúrát teremt meg, amelyet egyetlen partnerintézmény sem lenne képes létrehozni egymagában. A HOPE projektet az Európai Unió "Competitiveness and Innovation" programjának keretén belül az "ICT Policy Support Programme on Digital Libraries" támogatja.
http://www.peoplesheritage.eu

vot20thcA 20. század Hangja Archivum (2010- )

Az MTA Szociológiai Kutatóintézetében 2009 tavaszán életre hívott "20. század Hangja Archívum és Kutatóműhely" a maga szerény eszközeivel a magyar társadalomkutatás örökségét kívánja gyarapítani. A projekt vezetője az MTA Szociológiai Kutatóintézete, míg az OSA Archivum és a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ (NAVA) technikai, tudás- és intézményi hátterét adják. A projekt egyik célja, hogy feltérképezze, milyen hangzó- és képi anyagok, illetve azokhoz kapcsolódó írott dokumentumok vannak a társadalomkutatók birtokában (hangfelvételek, kazetták, gépelt interjúk, filmfelvételek, stb). A műhely hosszú távú törekvése, hogy a kutatók által felajánlott interjúk, dokumentumok másolatait (igény esetén eredeti anyagait) a technológiai vívmányok segítségével újra bevonja a társadalomtudományi kutatásokba. A célközönséget a pályán lévő szakemberek, a felsőoktatásban tanulók, posztgraduális vagy doktori képzésben részt vevő diákok alkotják. A 20. század Hangja három alappillérre épül: a megőrzésre, a kutatásra és a hozzáférésre. Ennek keretében olyan eszközöket kíván igénybe venni, mint az audio fájlok automatikus átírása, szövegesen kereshető digitalizált állományok előállítása, annotált elsődleges és másodlagos források, kollektív címkézés, kutatás-módszertani ajánlások elkészítése. A projekt a hasonló magyar és európai kezdeményezésekkel is együtt szeretne működni.
http://www.20szazadhangja.hu/

statesecurityDigitalizált magyar állambiztonsági iratok és filmek (2007- )

Az OSA Archivum digitalizálja a magyar állambiztonság és a kommunista rezsim egyéb adminisztratív és végrehajtó szerveinek szerkezetére és működésére vonatkozó iratokat, amelyeket magánszemélyek és kutatók kaptak meg a különböző levéltárakból, mindenekelőtt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából és annak jogelődeitől. Célunk az, hogy a szétszórt, töredékes, egymástól elszakított dokumentumok egy helyre csoportosításával föltárjuk a belső összefüggéseket, hogy teljesebb képet kaphassunk az egykori állambiztonság működéséről.
Az elmúlt években archívumunk számos állambiztosági dokumentumot tett hozzáférhetővé az interneten, köztük a volt BM Filmstúdió hagyatékából származó több mint 200 oktató- és propagandafilmet, amelyek digitalizált első három perce honlapunkon megtekinthető, illetve a BM 10 ezer oldalas parancsgyűjteményét.

chachipelogoChachipe (2007- )

A Chachipe nemzetközi online fotópályázatot a Romák Évtizedének (2005-2015) égisze alatt a Nyílt Társadalom Intézet Roma Kezdeményezések Irodája és az OSA Archivum szervezi. A verseny célja, hogy a kapcsolódó rendezvények segítségével - kiállítás a Centrális Galériában, díjátadó ünnepség, utazó kiállítás - fellépjen a vizuális sztereotípiák ellen, autentikus módon bemutatva a roma emberek életét tágabb nemzeti közösségükön belül. A pályázatot kétévente hirdetjük meg, minden alkalommal új megközelítéssel, változó célcsoportokkal. A kiválasztott fotókból utazó kiállítás készült, mely Európa több nagyvárosában megfordult Brüsszeltől Bukarestig, Magyarországon pedig a Települési Önkormányzatok Szövetsége (TÖOSZ) segítségével számos kisebb településre is eljutott. Az új pályázat kiírása 2011. május 1-én várható.
http://photo.romadecade.org

ohrA Bosznia-Hercegovinai Főképviselő Hivatalának nyilvános digitális archívuma (2007- )

A Főképviselő Hivatalát (OHR) a nemzetközi közösség az 1995-ös daytoni békeszerződés civil vonatkozásai végrehajtásának ellenőrzésére, illetve az országban működő civil szervezetek munkájának összehangolására hozta létre. Az OSA Archivum együttműködik az OHR archívumának digitalizálásában, és kutatási célú közzétételében az interneten. A közös projektben 20.000, az OHR tevékenységeivel kapcsolatos dokumentum kerül digitalizálásra, ezeknek fele már az OHR szarajevói archívumában van feldolgozva, a fennmaradó rész a különféle helyi és regionális irodákból érkezik, vagy az OHR 2008-ban esedékes végleges bezárása után lesz archiválható és digitalizálható.
http://www.ohr.int/

israSamizdat Text Corpora (2006- )

Az International Samizdat [Research] Association (IS[R]A) égisze alatt jött létre a szamizdat szövegek gyűjteménye, a Samizdat Text Corpora (STC). Célja, hogy a szamizdat dokumentumok különböző nyelvi és földrajzi változatait egységes rendszerbe foglalja a tudományos kutatás számára. A projekt hat pilléren nyugszik: ezek a kutatás, a gazdag tartalmi feltárás, az integrálás, a szövegváltozatok feltérképezése, a többnyelvű hozzáférés és a kutatói közösség megteremtése. Szándékunk, hogy létrehozzunk egy közös katalógust, és megteremtsük az IS[R]A-intézmények és magánszemélyek birtokában található szamizdat anyagok digitális gyűjteményét, mely lehetővé teszi a szövegek annotálását, a róluk való tudományos diskurzust. A projekt első fázisát, mely a Szovjet Szamizdat Időszaki Kiadványok (1956-1986) címet viseli, és az OSA Archivum és Dr. Ann Komaromi kezdeményezésére indult, a Canadian Social Science and Humanities Research Council (SSHRC) támogatta. Célja, hogy azonosítsa, katalogizálja és digitalizálja az európai és észak-amerikai intézmények gyűjteményében az 1956 és 1986 közötti szovjet szamizdat folyóiratokat, s hozzáférhetővé tegye őket a kutatás, oktatás és nyilvános megvitatás számára.
http://www.samizdatportal.org/index.php/about-stc/

odfalogoMagyarországi Nyílt Dokumentum Formátum Szövetség (2008- )

Az OSA Archivum alapító tagként ösztönözte a nemzetközi Nyílt Dokumentum Formátum Szövetség (ODF Alliance) magyar tagozatának a létrejöttét. Az ODFA Magyarország célja a Nyílt Dokumentum Formátum (ODF) nemzetközi szabvány alkalmazásával kapcsolatos ismeretterjesztő és tudományos munka támogatása, valamint a szabvány elterjedését segítendő, az ODF magyar nyelvű terminológiájának kidolgozása. Az ODF alkalmazása megszünteti a ma általánosan elterjedt irodai szoftverek szállítóitól való függést, lehetővé teszi a licencszerződések, megszorítások és korlátozások nélküli, olcsó irodai dokumentumszerkesztést és e dokumentumok hosszú távú olvashatóságát. Az ODFA Magyarország szervezte az OpenOffice.org 2010. évi konferenciáját, az OOoCon2010-et, a Közép-Európai Egyetemmel és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együttműködve.
http://www.odfalliance.hu

martuslogoMartus: az emberi jogi aktivisták eszköze (2001- )

2001 óta az OSA Archivumban működik a Martus szerver, mely biztonságos, távoli tárolóhelyet biztosít az emberi jogi aktivisták és tényfeltáró újságírók által gyűjtött információk megőrzésére. A rendszert a Benetech cég fejlesztette ki, segítségével a felhasználók egy kereshető és kódolt adatbázisba tölthetik fel, illetve nyerhetik ki onnan adataikat, nyilvánosan elérhető szerverek segítségével. A Martust szerte a világon főként a veszélyes körülmények között dolgozó emberi jogi aktivisták, újságírók és ügyvédek használják, hogy megvédjék a szenzitív adatokat és titokban tartsák az emberi jogi bűntények áldozatainak és a tanúknak a kilétét. A Martus szó görögül tanút jelent.
A Martus megtervezésében emberi jogi csoportok közreműködtek, hogy egyszerű, biztonságos és jól kereshető rendszer szülessen. Az itt tárolt adatok az alapbeállítás szerint titkosak, csakis tulajdonosaik férhetnek hozzájuk. Ők dönthetnek a kiválasztott rekordok közzétételéről is. A Martus szoftver és dokumentációja nyolc nyelven olvasható: angolul, spanyolul, oroszul, franciául, valamint thai, arab, nepáli és burmai nyelven. Mostanáig több mint 130.000 beszámolót töltöttek fel a rendszerbe. Az OSA kérésre hozzáférési jogot biztosít, magánszemélyeknek éppúgy, mint szervezetek számára. Kérjük, írjon az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre.

CÍM: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. TELEFON: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2024
We do not update this website any longer. Visit us at www.osaarchivum.org
Ezt a weboldalt már nem frissítjük. Látogassa meg aktív weboldaunkat: www.osaarchivum.org
Immediate Affinity