KERESÉS


Home / CENTRÁLIS GALÉRIA

A Centrális Galéria

A Galéria integráns része az archívumnak, de egyben annak kiterjesztése is, amely reflektál az archívum intézményére, a múlt dokumentumaira, a jelen és a múlt lehetséges kapcsolataira, ugyanakkor elérhetővé teszi a nagyközönség számára azt, ami többnyire csak a kutatók számára hozzáférhető. Az archívum kiállítótere, illetve az archívum honlapján elérhető virtuális tér módot nyújt arra, hogy a hagyományostól eltérő módon mutassuk meg, kapcsoljuk össze és értelmezzük a múlt dolgait (szövegeket, képeket, tárgyakat), mindazt, ami jelentéssel és jelentőséggel bír egy probléma bemutatása és értelmezése során. A felkínált új kontextus váratlan értelmezési lehetőségeket nyit meg.

A Galéria célja, hogy programjai rezonanciát keltsenek: segítsék a látogatót abban, hogy elképzelje azt a világot, amelyből a dokumentumok származnak, hogy tanúja legyen mindazoknak a (lehetséges) változásoknak, amelyekek a múlt pillanata és a jelen között végbemehettek. A Galéria tudatosan egyensúlyoz a tudományos és az artisztikus reprezentáció határterületein, ezt szolgálják a kiállítások és performanszok mellett, a rendszeres filmsorozatok, előadások, konferenciák és művészi produkciók. A galéria honlapja: www.osaarchivum.org/galeria

CÍM: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. TELEFON: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2024
We do not update this website any longer. Visit us at www.osaarchivum.org
Ezt a weboldalt már nem frissítjük. Látogassa meg aktív weboldaunkat: www.osaarchivum.org
Immediate Affinity