KERESÉS


Home / GYŰJTEMÉNYEK / kutatás / kutatói nyilatkozat

Kutatói nyilatkozat

a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok törvényes és tisztességes használatáról az OSA Archivumban

Alulírott megértem és tudomásul veszem, hogy az OSA Archivum elsődleges célja, hogy gyűjteményét a kutatók számára hozzáférhetővé tegye, ugyanakkor tiszteletben tartja az adományozók kívánságait, valamint az információs jogokra és szabadságokra vonatkozó nemzetközi normákat is.

Az Archivum megítélése szerint azokra a személyes adatokra, amelyek közfunkciót ellátó személyek vagy más közszereplők ilyen tevékenységéhez kötődnek, a nyilvánosság főszabálya vonatkozik. Ezért az ilyen adatokat tartalmazó dokumentumok a kutatók számára szabadon hozzáférhetőek, hacsak az adományozó másképpen nem rendelkezett.

Az Archivum álláspontja szerint a más személyekre vonatkozó személyes adatokat tartalmazó dokumentumok kutathatóságának korlátozása elsődlegesen az adományozó feladata, és az Archivum feltételezi, hogy a dokumentumok hozzáférhetőségi státusza megfelelően jelölve van. Ezért az Archivum csak abban az esetben korlátozza a dokumentumok kutathatóságát, ha az nyilvánvalóan sértené valakinek jogait vagy jogos érdekeit.

Megértem, hogy az Archivum által őrzött dokumentumokban lévő adatok hitelességének, pontosságának, teljességének és aktualitásának ellenőrzése nem az Archivum felelőssége. Megértem, hogy a dokumentumok léte csupán azt bizonyítja, hogy ezeket az adatokat a létrehozójuk, őrzőjük vagy adományozójuk megőrizte.

Tudatában vagyok annak, hogy a fenti biztosítékok ellenére esetenként előfordulhat, hogy az Archívumban bárki számára hozzáférhető adatok, környezetükből kiragadva vagy nyilvánosságra hozva az érintett személyek jogainak vagy jogos érdekeinek sérelmét okozhatják. Ezért kijelentem, hogy az érintett személyek jogainak vagy jogos érdekeinek ilyen megsértéséből vagy ezzel összefüggésben felmerülő minden jogi és pénzügyi felelősséget magamra vállalok; kijelentem továbbá, hogy a törvény által megengedett legnagyobb mértékben megvédem és kárpótolom az Archivumot minden olyan követeléstől, kártérítési igénytől, bírósági ítélettől, bírságtól, büntetéstől és költségtől, amely az érintett személyek jogainak vagy jogos érdekeinek ilyen megsértéséből vagy ezzel összefüggésben merül fel.

Tudatában vagyok annak is, hogy a tudományos kutatás etikai normáinak és az információs jogok szabályainak megfelelően a kutathatóság nem jelent automatikusan publikálhatóságot. Kijelentem továbbá, hogy tudatában vagyok az OSA Archivum Szabad Európa Rádió és Szabadság Rádió gyűjteményében található, eddig még nem publikált forrásból származó személyes adatok tekintetében az érintett személyek magánéletének védelmére vonatkozó külön kötelezettségemnek.

CÍM: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. TELEFON: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2024
We do not update this website any longer. Visit us at www.osaarchivum.org
Ezt a weboldalt már nem frissítjük. Látogassa meg aktív weboldaunkat: www.osaarchivum.org
Immediate Affinity кракен зеркалокракен зеркало blacksprut blacksprut