KERESÉS

  1989 január >
H K Sz Cs P Sz V
           
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Ráadás  »  Újévi üzenet

Napi Operatív Információs Jelentés, 1989. január 5.

Szeged polgárai!

Magyarország sorsa, a jövője iránti elkötelezettségünk késztet szólásra. 1989 történelemkönyvét többen, többféle szándékkal megírták már, de talán még nem dőlt el, hogy melyik változat válik valósággá. Hazánk népének joga eldönteni, mit és hogyan akar megélni. Az elmúlt évben a nemzet megmutatta elszántságát és életerejét. A hatalom kinyilvánított szándéka, helyenként erőszakos fellépése ellenére a társadalom hozzálátott, hogy megszervezze önmagát, létrehozza azokat a politikai szervezeteket, amelyek akaratát kifejezésre juttatják. Nyilvános vitákon kikényszerítette az egyesülési, gyülekezési és választási törvénytervezetek újrafogalmazását. A közvélemény ítélete siettette néhány megye és város hatalmasságainak lecserélését. Ugyancsak a közvélemény nyomása vonatta vissza a fegyvertartási rendeletet. A tiltakozás talán annak is elejét vette, hogy 1989-ben, az állami erőszak ürügyeként, a felfegyverzett tömeggel szemben önvédelemre hivatkozhassanak.

Egyre többen kérdezik, törvényes-e a törvény, amit a vezetők csak saját érdekeik szolgálatára alkotnak. Ugyanakkor az uralkodó elit nem hajlandó meghallani az engedmények helyett jogot követelők hangját. A saját politikája következtében a szakadék szélére csúszott országot a lakosság teljes kifacsarásával, nem pedig a viszonyok gyökeres átalakításával próbálják a mélybe zuhanástól megmenteni. A kormány újból és újból bizalmat kér, miközben a legkonkrétabb ígéreteit is gyakran megszegi. Semmi sem utal arra, hogy az előttünk álló évben változtatna a politikáján, melyet a szégyenteljes aradi találkozó, a gazdaságtalan állami nagyberuházások csakazértis erőltetése, az ésszerűtlen, jövőellenes, pazarló költségvetés és az ezzel párosuló adóztatás fémjelez. Az új év rendkívüli megpróbáltatások elé állít mindannyiunkat. A gyorsuló infláció sokak ma még beláthatatlan mértékű elszegényedéséhez vezet.

Ebben a helyzetben a hatalom megpróbálja az egyes társadalmi csoportokat egymással szembefordítani, miközben az elnyomók egy része arra törekszik, hogy előidézze azt a helyzetet, mikor megmutathatja erejét. Ezért szolidaritásra, tisztességre, megfontoltságra van szükségünk és méltóságteljes bátorságra. Fel kell szabadulnunk a hatalom vállveregető gondoskodása alól, ki kell vívnunk és gyakorolnunk kell a minden állampolgárt megillető alapvető jogokat.

Ebben az évben fogalmazzák meg Magyarország új alkotmányát. El kell érnünk, hogy az alkotmányunk garantálja az emberhez méltó létet és feleljen meg az ezredvégi egyesült Európa szellemének. Mindenki fogja meg a másik ember kinyújtott kezét, fogjunk össze. Ki-ki a maga meggyőződése szerint, de tisztelve a többi ember jogait, keresse az erkölcsi és társadalmi megújulás útját. A mienktől eltérő gondolatokkal a demokrácia vitafórumain kívánunk megmérkőzni, ezért javasoltuk a helyi politikai fórumok létrehozását. De ezek csak akkor válhatnak egy valóságos önkormányzat kezdeményeivé, ha egyre többen vesznek részt e vitákon. Vegyük kezünkbe sorsunkat. Nem a hatalom és nem a pénz, hanem a működőképes demokrácia által lehetővé tett értelmes munka teremthet meg végre egy elviselhetőbb világot.

1989. január 1.

A Fiatal Demokraták Szövetsége szegedi regionális tanácsa és a Szabad Demokraták Szövetsége szegedi szervezete

Comments ()
ADDRESS: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. PHONE: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2024
Immediate Affinity кракен зеркалокракен зеркало blacksprut blacksprut