KERESÉS


Archívum 2011/2012

visegrad_fund_logo_blue_800

Visegrád Ösztöndíj az OSA Archivumban

(Közép)-Európa közelmúltja történelmi összefüggéseinek mélyebb és alaposabb feltárása érdekében a Nemzetközi Visegrád Alapítvány három kategóriában összesen 15 kutatói ösztöndíjat ajánl fel a budapesti Közép-európai Egyetem OSA Archivumában kutatók , művészek és újságírók számára, akik az Archivum anyagának felhasználásával az Alapítvány és az Archívum által megjelölt témakörökben végeznek kutatómunkát.

A legfeljebb két hónapos archivumi kutatói ösztöndíjra, mely 2,000 euro értékben fedezi utazási és megélhetési költségeiket a legfeljebb kéthónapos kutatási időszak alatt, kutatók, művészek és újságírók pályázhatnak. A rövidebb kutatási periódusra arányosan kevesebb ösztöndíj jár.

Az elsősorban, de nem kizárólagosan a V4 országokból származó pályázók lehetnek kutatók, diákok, akik mester fokozatuk megszerzése után kutatómunkát végeznek, művészek, újságírók, a tudományos élet egyéb szereplői, akiknek további kutatásaihoz nélkülözhetetlen az OSA Archivum gyűjteménye.

A sikeres pályázók kutatómunkájukat az OSA Archivumban végzik, majd eredményeiket bemutatják a Közép-európai Egyetemen a Visegrád Alapítvány Ösztöndíjprogram előadás sorozat keretében és az ösztöndíj időszak lejártakor részletes beszámolót nyújtanak be (szöveges vagy audi-vizuális formátumban), amely felkerül az OSA/Visegrád Alapítvány honlapjára.

1. kategória – Kutatócsoportok

2011 szeptember

Apor Péter és nemzetközi kutatócsapata részesült támogatásban A közelmúlt emlékképei: a kommunizmus és a közelmúlt történelmének múzeumai a poszt-kommunista Közép-Európában.c. pályázatáért. Kutatási jelentés

Olyan kutatók jelentkezését várjuk, akik vállalják, hogy megterveznek egy kutatást és összeállítanak egy kutatócsoportot (melyben művészek is helyet kaphatnak). A sikeres pályázó tehát összeállít egy kutatócsoportot, megtervez egy kutatási projektet és vezeti annak munkáját a projekt lezárásáig. A kutatási téma egyetlen feltétele, hogy szorosan kapcsolódjék az OSA rchivum valamelyik fő gyűjteményéhez.

Évenként egy kutatócsoport részesülhet támogatásban. A legkevesebb öt tagból álló (a kutatásvezetőt is beleértve) nemzetközi kutatócsoport öt kutatási ösztöndíjjal egyenértékű támogatásban részesül függetlenül attól, valójában hány tagból áll. Előny, ha a csapat 75 százaléka valamelyik Visegrádi országból származik és ha a csapat tagjainak földrajzi szóródása a lehető legszélesebb.

A projekt végső célja, hogy a kutatócsoport egy, az OSA gyűjteményén alapuló, publikálásra alkalmas könyvet állítson össze.

A 2011/12-es tanévben az első kategóriában több pályázatot nem hirdetünk.

A pályázat értékelése

A pályázat beadása

2. kategória – tematikus csoportok

2012 április

Jana Bacevic, Szerbia részesült támogatásban A kommunista/szocialista Jugoszlávia oktatáspolitikája c. pályázatáért.
Kutatási jelentés

2012 január

A következő pályázók részesültek (teljes vagy részleges) támogatásban: Karina Horení, Cseh Köztársaság, az 1989-1993: A csehszlovák közelmúlt megvitatása, c. pályázatáért, Gennadij Kuzovkin, Oroszország, a Fellebentjük a vasfüggönyt: a Szabadság Rádió és a szamizdat politika a szocializmus késői korszakában c. pályázatáért (, Pál Viktor, Magyarország, A közép-kelet európai modern vízszennyezési és vizvédelmi szabályozás kezdetei az iparosítás kezdeteitől a 60-as évek végéig c. pályázatáért (kutatási jelentés) és Tompa Andrea, Magyarország a Szabad-e megbízni a 70-es és 80-as évek művészetkritikájában? Az ellenállás, konszenzus és szubverzió kritikája c. pályázatáért (kutatási jelentés).

Várólistán: Jana Bacevic, Szerbia, A kommunista/szocialista Jugoszlávia oktatáspolitikája c. pályázatával.

2011 október

Natalia Yakubova, Orosz Federáció részesült támogatásban a Visszatérés a földalatti mozgalmakhoz? Az 1960-as és 80-as évek alternatív szinházi mozgalmai c. pályázatáért.
Kutatási jelentés

Várólistán: Jana Bacevic, Szerbia, A kommunista/szocialista Jugoszlávia oktatáspolitikája c. pályázatával.

2011 július

Irina Gordeeva részesült támogatásban az Erőszakmentesség és a tiltakozás békés lehetőségei a közgondolkodásban és a történelemben c. pályázatáért.
Kutatási jelentés

Olyan egyéni kutatókpályázatait várju, akik hajlandóak arra, hogy különféle módszerekkel és szempontokból megközelítve ugyanazon kutatási témában elmélyülve kutatásaikat a többi kiválasztott kutatóval összehangolva egy közös kiadvány létrehozása cljából munkálkodjanak.

Egy adott évben egy kutatási témát jelölünk meg. 2011/12 témája a „Van-e hasznosítható tanulsága a kommunizmus időszakának?” (tudomány a kommunizmus alatt, közpolitika a kommunizmus alatt, ellenállás a kommunizmus alatt, a kommunizmusból való átmenet időszaka: van-e valami, amit érdemes felszínre hozni a kommunizmus romjai alól: vannak-e olyan elfeledett művészi vagy tudományos alkotások, amelyeket érdemes újra felfedezni: voltak-e olyan alkotók a kommunizmus időszakában, akiket újra kellene felfedezni és újra olvasni: melyek azok az eredmények az alkotóművészet, a társadalomtudományok és a humán tudományok területén, amelyek túlélik a kommunizmus bukását? Stb)

Ebben a kategóriában a Bíráló Bizottság évente öt ösztöndíjat ad ki. Ha az első kategóriában a második határidőre beérkezett pályázatok között sem találnak támogatásra méltót, a második kategóriában kiadható támogatások számát kétszeresére emelik.

A 2011/12-es tanévre a pályázat lezárva.

A pályázat értékelése

A pályázat beadása

3. kategória

2012 április

A következő pályázók részesültek támogatásban: Trever Hagen, USA az Ön a Szabad Európa Rádiót hívta: a csehszlovák adás üzenetrögzítője c. pályázatáért (kutatási jelentés), Kiss Ilona, Magyarország "A színház játék, a színház élet" A vizuális művészetek eltérő propaganda célú kulturpolitikai megítélése a Szovjetunió politikai stagnálásának (1964-1984) idején c. pályázatáért (kutatási jelentés), és Vásárhelyi Mária, Magyarország Közvélemény- és média kutatás Magyarországon, 1969 - 1991 c. pályázatáért (kutatási jelentés).

2012 január

A következő pályázók részesültek (teljes vagy részleges) támogatásban: Ondrej Cakl, Cseh Köztársaság a Virtuális túra a valóságos Budapesten c. pályázatáért, Nina Cingerová, Szlovákia az Ellenség reverendában és az új szentek. Vallásellenes propaganda és az "új ember" vallásának kialakítása (kutatási jelentés), és Krzysztof Wasilevski, Lengyelország A Szabad Európa Rádió lengyel adása: küzdelem a kommunista propaganda ellen (1951 – 1989) c. pályázatáért (kutatási jelentés).

Várólistán: Trevor Hagen, USA az Ön a Szabad Európa Rádiót hívta: a csehszlovák adás üzenetrögzítője c. pályázatával, Dawn Spring, USA a Hirdetések a Meggyőző Érvek Korában ... 1961-től napjainking c. pályázatával, Takács Róbert, Magyarország  A Magyarországról alkotott kép változása 1956 és 1968 között Nyugaton c. pályázatával

2011 október

Botyánszki Alexandra, Magyarország részesült támogatásban A szamizdat a hivatalos magyar propaganda tükrében 1981 és 1990 között. c. pályázatáért.
Kutatási jelentés

Várólistán: Trevor Hagen, USA az Ön a Szabad Európa Rádiót hívta: a csehszlovák adás üzenetrögzítője c. pályázatával, Dawn Spring, USA a Hirdetések a Meggyőző Érvek Korában ... 1961-től napjainking c. pályázatával, Krzysztof Wasilevski, Lengyelország A Szabad Európa Rádió lengyel adása: küzdelem a kommunista propaganda ellen (1951 – 1989) c. pályázatával.

2011 július

Nem volt támogatott pályázat ebben a kategóriában.

Ebben a kategóriában 5 pályázó nyerhe támogatást. A pályázók saját kutatási témát is választhatnak, de előnyt élveznek azok, akik a 2011/12 év kijelölt témájához kapcsolódnak. Ez a

  • A propaganda története, objektivitás és igazság a Hidegháború alatt és közvetlenül utána.

A 2011/12-es tanévre a pályázat lezárva.

A pályázat értékelése

A pályázat beadása

CÍM: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. TELEFON: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2024
We do not update this website any longer. Visit us at www.osaarchivum.org
Ezt a weboldalt már nem frissítjük. Látogassa meg aktív weboldaunkat: www.osaarchivum.org
books on z-library official Xvidios - Sexo-Gostoso - Sexo-Online