KERESÉS

címünk:
OSA Archivum
1051 Budapest
Arany János u. 32.

postacímünk:
OSA Archivum
Pf. 1082
H-1245 Budapest

tel (+36-1) 327-3250
fax (+36-1) 327-3260
e-mail szilagyc@ceu.hu vagy info@osaarchivum.org

Péter László dossziéja

Bevezető

Az én besúgóim: F-dossziém

"Figyel a kancsal"
József Attila

Quidquid latet, remanebit – int a latin bölcsesség. Bárki bármit rejteget, előbb-utóbb napvilágra jut. A Biblia is arra tanít: Nincs titok, amely ki ne tudódnék (Lukács, 8, 17). A titkot még a tyúk is kikaparja – ezt a népi szólásmondást Tömörkény István megdöbbentő tanulságú elbeszélésének címéül írta. A népköltészet tudománya, a folklorisztika, a jávorfa meséje és Ibikosz darvai motívumnéven foglalja össze az erre vonatkozó évezredes emberi tapasztalatot. Friedrich Schiller (Ibikus darvai) és Tompa Mihály (Rege a jávorfáról) versben, Gustav Mahler oratóriumban (Panaszos ének) dolgozta föl.

Nem tagadom, saját életemnek meghatározó dokumentumai is ezek a rólam szóló jelentések, de – meggyőződésem – legalább ennyire fontos és tanulságos történeti források is, nem csupán Szeged, hanem az ország számára. Ezért adom őket ki.

Hasznukat növelik, hitem szerint, a hozzájuk fűzött lapalji jegyzeteim az események és nevek magyarázatával. Ezek természetesen hiányosak: egyrészt emlékezetem és adataim korlátozottságából, másrészt rendeltetésükből következnek: csak az összefüggések megértéséig volt célszerű, vagy vált lehetségessé magyaráznom. Tévedéseim helyesbítését, hiányaim pótlását szívesen fogadom.

A fedőneveket nem oldottam föl: viselőjük közül többen élnek, de az elhunytaknak emlékét, gyermekeik, unokáik érzékenységét sem akarom az elkerülhetetlennél jobban sérteni. A történetírás, ha szüksége lesz rá, majd azonosítja őket. [Az OSA Archivumnak átadott fénymásolatokra Péter László korábban ráírta az általa azonosított ügynökök valódi, illetve harmadik személyek hivatalból törölt neveit, így azokat eredeti szándéka szerint és az ő kérésére újra kitakartuk.]

Péter László

Bevezető az azonos című, a szegedi Belvedere Meridionale Kiadónál 2007-ban megjelent kötethez, amelynek teljes szövege itt olvasható.

Források:

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2.5.1-39/68, 3.1.5.-O-11530, 3.1.5.-O- 19513, 3.1.9.-V-150367, OD-1503, O-14967, O-14967/a, O-14967/364, O-12554/3, O-19783/1-2-3-4, O-19619/5, M-41884, M-18293, M-18293/1-2, V-145832, V-145871, V-150386/5

Magyar Országos Levéltár, XIX-B-1-ai-81/1957 (2d)

Politikatörténeti Intézet Levéltára, 286 f., 4. fcs.

Dokumentumok

1946-1947

  • Jelentések, 6 lap PDF

1957

  • Ügynöki jelentések, tanúkihallgatási jegyzőkönyvek, 16 lap PDF
  • Vizsgálati dosszié (elsőfokú ítélettel), 102 lap PDF

1958

  • Ügynöki jelentések, 9 lap PDF
  • Másodfokú ítélet, 3 lap PDF

1959

  • Ügynöki jelentések, monográfia, 30 lap PDF

1960-66

  • Ügynöki jelentések, 17 lap PDF

1974-79

  • Ügynöki- és összefoglaló jelentések, 32 lap PDF

1980-88

  • Ügynöki jelentések, 20 lap PDF

Hozzászólás ()
CÍM: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. TELEFON: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2024
Immediate Affinity