KERESÉS


Talányok

Egy hipotézis felülvizsgálata

Carlo Ginzburg előadása

2010. február 12-én pénteken, 15:30-kor

az OSA Archívumban (Budapest 1051, Arany Janos u. 32.

A "Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method" (Morelli, Freud és Sherlock Holmes: talányok és a tudományos módszer) 1979-ben jelent meg először. Amikor 1980-ban a History Workshop Journal című angol nyelvű folyóirat is közreadta, a szerkesztők úgy érezték, feltétlenül szükséges, hogy az alábbi bevezetővel lássák el: “Olasz történész kollégánk cikke merőben más, mint bármi, ami eddig a History Workshop Journal lapjain megjelent. Egyedi – hogy ne mondjuk, sokkoló - módon vezeti az olvasót társadalmakon, korszakokon át. Eme írásában, csakúgy mint más munkáiban, Ginzburgot elsődlegesen az érdekli, hogyan látják az emberek a világot, hogyan szerzik meg és rendszerezik tudásukat, milyen keretekbe illesztik ismereteiket, hiedelmeiket vagy megfigyeléseiket, és milyen az a társadalmi struktúra, amely tartalmazza és befolyásolja a tudás eme aspektusait, illetve, hogy ezek hogyan hatnak az előbbire, valamint, hogy mi a ‘formális’ és az ‘informális’ tudás, mit jelent az ‘emelkedett’ és az ‘alantas’, milyen a viszony ismeretek és tudomány között. A szerző vizsgálódásának középpontjában tehát a történelmi episztemológia, vagyis a tudás megszerzésének története és elmélete áll.” A Clues az elmúlt évtizedek során a történelemtudomány legsűrűbben idézett és leghevesebben vitatott elméleti írásává vált. Mostani előadásában Carlo Ginzburg felülvizsgálja és átértékeli klasszikus cikkét , újabb kulcsokat adva a múlt megértéséhez.


Carlo Ginzburg jelenleg a pisai Scuola Normale Superiore professzora. Kutatási területe az antikvitástól az olasz reneszánszon át a korai modernkor, sőt a legújabb kori európai történelemig terjed, , publikációinak sora pedig átfogja aművészettörténet irodalom-tudomány, történeti antropológia és historiográfia elméletének széles skáláját..
Megjelent művei: The Night Battles: Witchcraft and Agrarian Cults in the Sixteenth and Seventeenth Centuries ; The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth Century Miller; The Enigma of Piero; Ecstasies. Deciphering the Witches' Sabbath; Wooden Eyes; The Judge and the Historian. Marginal Notes and a Late-Twentieth-century Miscarriage of Justice; History, Rhetoric, and Proof; No Island is an Island. Four Glances at English Literature in a World Perspective.
CÍM: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. TELEFON: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2022
We do not update this website any longer. Visit us at www.osaarchivum.org
Ezt a weboldalt már nem frissítjük. Látogassa meg aktív weboldaunkat: www.osaarchivum.org