KERESÉS


Home / GYŰJTEMÉNYEK / digitális archívum

Digitális Archívum

A cél

Az OSA Archivum feladatának tekinti, hogy a technológiai, jogi, földrajzi és szociokulturális megosztottságból fakadó akadályok leküzdésével minél szélesebb rétegekkel ismertesse meg a történelmi forrásokat. Az Open Access (Nyílt hozzáférés) mozgalom eredményei elévülhetetlenek a tudományos kutatások, főleg a természettudományok eredményeinek internetes közlésében, de a mozgalom sajnos még nem érte el a történelmi források tárházait, az archivumokat − kizárván ezzel az elsődleges források jelentős hányadát a kutatásból és oktatásból. Ezen hiányosság elsődleges következményei főleg a bölcsészettudományok és a történettudomány esetében jelentkeznek. Az OSA Archivum célja a szabad hozzáférés koncepciójának kitágítása és egyre szélesebb körű alkalmazása a levéltári állományok körében. A megvalósítás eszközei: a tömeges digitalizálás, az internetes publikálás, a soknyelvű, szabványos levéltári leírások bevezetése, valamint a nyílt forráskódú alkalmazások és formátumok elterjesztése a levéltári szakmában. Az Archivum a nemzetközi digitális archivumok szabványait és bevált gyakorlatát alkalmazza, hogy megfeleljen a “megbízható digitális adattár” kritériumainak.

Az OSA Archivum digitális archívuma három fontos pillérre támaszkodik: a “Tematikus digitális gyűjtemények”-et, a “Digitális adattár” modelljét és a “Digitális archivumi laboratórium” projektjeit tartalmazza.

Tematikus digitális gyűjtemények

Ezek a gyűjtemények a közelmúlt történelmének egy-egy témája vagy egységes szerkezetű iratanyaga köré szerveződnek. Nagyrészt az OSA Archivum fizikai állományának digitális másolatai, illetve az eleve digitális formában keletkezett OSA iratanyagok kerültek ide. Amennyiben más intézmények hasonló tematikájú digitális iratai is szerepelnek köztük, a pontos forrást mindig megjelöljük.

  • Héderváry-gyűjtemény: az ENSZ magyar kérdéssel foglalkozó Különbizottságának tevékenységét dokumentáló, elsősorban angol nyelvű jelentések, levelek, és memorandumok, illetve a Bizottság előtt a forradalomi eseményekről vallomást tevő tanúk kevés kivétellel magyar nyelvű hangfelvételei Héderváry Klára gyűjtéséből.
  • Volt-e 1989?: az elsősorban magyar nyelvű iratokat, rádió- és sajtófigyeléseket, értékes film-, fotó- és hanganyagokat felvonultató gyűjtemény napról napra dokumentálja az átmenet egy évét Magyarországon és a régióban. A számtalan nézőpont kronologikus rendben való közlése érdekes keresztmetszetben láttatja a kibontakozó eseményeket.
  • 1956-os Digitális Archivum: angol nyelvű dokumentumokat, fotókat, filmeket tartalmazó gyűjtemény, amely az 1956-os forradalommal és annak külföldi visszhangjával foglalkozik. Kiemelkedő a Blinken-gyűjtemény, amely eddig online nem hozzáférhető, gazdag forrásanyagot publikál.
  • Paranoia Újrahasznosító: az angol hangalámondással is ellátott magyar polgárvédelmi filmek kuriózumként világitanak rá az 1960-as évekre, és alapját képezik bővülő oktató- és propagandafilm-gyűjteményünknek a hidegháború időszakából. Az Archívum ritka, elavult formátumban létező, a levéltárak által kevésé gyűjtött kordokumentumokat digitalizál és tesz közkinccsé.
  • Szabad Európa és Szabadság Rádió publikációi: az angol nyelvű kiadványok mind képként, mind kereshető szövegként letölthetők. A jelenleg elérhető Háttérjelentéseket (1952-1989) a Szabad Európa Rádió alkalmazottai készítették a Rádió vezetése számára a keleti blokk eseményeinek és jelenségeinek áttekintése céljából. Az átfogó elemzések az OSA Archivum legnépszerűbb anyagai közül valók, a jelentéseket kiegészítő földrajzi és tárgyszavas keresés és indexlisták a korszakot tanulmányozó kutatónak jelentős segítséget nyújthatnak.
  • Digitális Állambiztonsági Archivum: a majd 6000 oldalas gyűjtemény főleg magyar nyelvű iratokra és audiovizuális anyagokra épül. Az állomány folyamatosan bővül olyan, közgyűjteményekből származó dokumentumokkal, amelyek együtt bemutatva teljesebb képet adnak a volt állambiztonsági szervek munkájáról és működéséről.
  • Egyéb gyűjtemények: az OSA Archivum kiállításaihoz, rendezvényeihez kapcsolódó válogatások. Mivel a teljesség igénye nélkül készültek, a további vonatkozó iratok kutatásához ajánljuk az OSA Archivum katalógusait.

Digitális adattárak

2005-ban az Archivum létrehozta a Soros Alapítványok Hálózata iratainak archiválására a SNAP (Soros Network Archival Portal) elnevezésű online rendszert, amely a Magyar Soros Alapitvány iratanyagának jelentős hányadát is magában foglalja. A projekt tapasztalataira építve zajlik az OSA Archivum Digitális Adattárának (OSADR) a fejlesztése. Ez a komplex rendszer hosszú távon képes kezelni az OSA Archivum digitális iratait, illetve garantálni a szélesebb közönségnek is biztosított hozzáférést. Míg a két előző kategóriába tartozó digitális gyűjtemények az OSA Archivum saját tartalmait és más levéltárak anyagait egyaránt megjelenítik, addig az OSADR célja, hogy a meglévő katalógusra ráépülve, kizárólag a saját állományunkat tegye közzé archivumi kontextusban. A 2009 végén kísérleti jelleggel elinduló OSADR nem veszi át a jelenlegi struktúra helyét. Reményeink szerint a levéltári segédletek egy új tipusával ismerteti meg a látogatókat.

Digitális Archivumi Laboratórium

Az OSA Archivum munkatársai a hagyományos levéltári leírások és rendszerek megtartása mellett keresik az archivumi tartalmak megőrzésének és feldolgozásának eredeti, a legújabb technológiai vívmányokat hasznosító megoldásait. Az alábbi projektek célja, hogy decentralizáltan, új szemlélettel közelítsenek bizonyos levéltári alapelvekhez, megkérdőjelezvén azt a status quo-t, amely jelenleg jellemzi az európai levéltárakat.

  • Kampányarchivum: a 2002-és és 2006-os túlfűtött magyar választások során a politikai propaganda és állampolgári aktivizmus sajátos online tartalmak, remix szövegek, sms üzenetek megszületéséhez vezetett. A kampányokat kísérő sajátos dokumentumok hiányoznak az átlagos közlevéltárakból, ezen gyűjtemény kizárólagos létrehozói a magyar állampolgárok voltak.
  • Egységes Szamizdat Katalógus: az ISRA Hálózat kezdeményezésére, amelynek támogatója és alapítója az OSA Archivum, a világ minden részéről kutatóintézetek, levéltárak, non-profit szervezetek vesznek részt az egységes online adatbázis létrehozásában. Az együttműködés várható eredménye egy a 2009-ben megjelenő, a szamizdat kiadványokat eredeti és angol nyelven is közzétevő katalógus, amely feltérképezi az illegális publikálás termékeit, a kiadás és terjesztés hátterét a volt keleti blokkban.
  • Párhuzamos Archivum (PA): a fájlmegosztók modelljére épülő online szolgáltatás dokumentumok és fotók archiválására alkalmas angol és egyéb nyelveken. A rendszer lehetővé teszi egyéni kutatók, regisztrált felhasználók részére szkennelt források, történelmi iratok, családi archívumok tárolását, a képek szöveggé alakítását, megosztását, állandó hivatkozási cím létrehozását, a jegyzetelést és címkézést. A fejlesztés célja a modern történelmi, társadalomtudományi kutatások és elsődleges források szerepének új kontextusba helyezése, nem feledve az iratok autentikusságának és integritásának a megőrzését sem.

A digitális tartalmak használata

A Digitális Archivum minden gyűjteménye szabadon felhasználható oktatási és tudományos kutatási célokra. A megjelenített digitális források, beleértve az OSA Archivum állományait is, csak töredékét képezik a levéltárak, az együttműködő intézmények fizikailag is fellelhető állományainak. A letölthető iratok, audiovizuális anyagok önmagukon túlmutatva katalógusokhoz, segédletekhez kapcsolódnak, az ezekre történő utalás minden gyűjtemény esetében fellelhető az adott egység szintjén és segítheti a látogatót a további kutatásban. A gyűjtemény bármely dokumentumára hivatkozó publikációnak tartalmazni kell a fizikai egységre történő utalást, pontos jelzettel (ld. OSA Archivum Hivatkozási Szabályzat). Ez alól csak a Párhuzamos Archivum képez kivételt, amely állandó URL-t, internetes elérhetőséget ad meg minden nyilvánosan közzétett dokumentumhoz. Az OSA Archivum örömmel vesz minden olyan megkeresést, amely az itt publikált források másolására, terjesztésére irányul.

CÍM: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. TELEFON: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2024
We do not update this website any longer. Visit us at www.osaarchivum.org
Ezt a weboldalt már nem frissítjük. Látogassa meg aktív weboldaunkat: www.osaarchivum.org
Immediate Affinity