KERESÉS

Kapcsolódó iratok

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

A korabeli filmhíradók olyan válogatott archívumi forrásokat vezetnek be, amelyek tartalmukat tekintve kapcsolódnak az ENSZ Különbizottságának tevékenységét dokumentáló iratanyaghoz. Két, viszonylag tág témakörbe rendezve mutatjuk be ezeket: az elsőbe olyan dokumentumok kerültek, amelyek a magyar kérdést, illetve a bizottság munkáját a nyugati demokráciák és az oda emigrált magyarok vagy azok szervezeteinek szemszögéből járja körül, a brit képviselőházi vita átiratától az ENSZ határozatokon át a szabdságharcos szövetség állásfoglalásáig. A másik, valamivel bővebb gyűjtés a Kádár János vezette forradalmi munkás-paraszt kormány, a magyar állambiztonsági szervek és az általuk mozgatott személyek azon erőfeszítéseit, propaganda törekvéseit dokumentálja, amelyeket a bizottság munkája, jelentései és tanúi ellen fejtettek ki, a Magyarország körül a forradalom vérbefojtása miatt kialakult negatív politikai légkör enyhítése érdekében.

A dokumentumokat részben az OSA Archivum (OSA) gyűjteményéből, elsősorban Bereznay Aurélnak, a Szabad Európa Rádió Kutatóintézete egykori munkatársának irataiból (HU OSA 300-5-47), és magyar részlegének archívumából (HU OSA 300-40), illetve Király Bélának, a Nemzetőrség parancsnokának személyes irathagyatékából (HU OSA 336) válogattuk.

A külső források között megemlítendő a Magyar Országos Levéltár (különös tekintettel a Külügyminisztérium és az MSZMP KB Külügyi Osztályának irataira), a Magyar Nemzeti Film Archívum, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, illetve magángyűjtemények is. Az innen származó dokumentumok megjelenítése (új ablakban) az OSA online archívumi modellje, a Parallel Archive (Párhuzamos Archívum) révén történik. Ennek lényege, hogy az oda feltöltött digitalizált dokumentumok metaadatokkal ellátva, teljes szövegben kereshető módon állnak a kutatók rendelkezésére, azokat további leírásokkal, kulcsszavakkal vagy címkékkel lehet ellátni és onnan bármikor letölthetők. A dokumentumok állandó URL-címet kapnak, így a tudományos munkában referenciaként teljes terjedelmükben hivatkozhatók.

 

A magyar kérdés az ENSZ-ben

The Hungarian Situation in the Light of the Geneva Conventions of 1949
[A magyar kérdés az 1949-es genfi egyezmény tükrében], 1956
OSA Archivum

The Hungarian Question Before the United Nations
[A magyar kérdés az ENSZ-ben], 1956
OSA Archivum

Debate on the Hungarian Situation in the House of Commons
[Vita a magyar helyzetről a Képviselőházban], 1956-1957
OSA Archivum

The Hungarian Situation
[A magyar helyzet], 1957
OSA Archivum

Az ENSZ Különbizottságának jelentése az 1956-os Magyar Forradalomról és Szabadságharcról, 1957
Révész Béla gyűjteménye

Report of the Special Committee on the Problem of Hungary: A Summary
[Az ENSZ magyar kérdéssel foglalkozó Különbizottsága jelentésének összefoglalója], 1957
OSA Archivum

The UN Actions on Hungary: A Chronology
[ENSZ Magyarország elleni akcióinak kronológiája], 1957
OSA Archivum

Documents on Povl Bang-Jensen’s Handling the Witness Lists
[Dokumentumok Povl Bang-Jensen tanúlistájáról], 1958
OSA Archivum

Western Press Clippings on Povl Bang-Jensen
[Nyugati sajtócikkek Povl Bang-Jensenről], 1958-1960
OSA Archivum

News Background on the Bang-Jensen Case
[Hírháttér a Bang-Jensen ügyről], 1958-1961
OSA Archivum

A Magyar Bizottság akcióterve Nagy Imre és társai kivégzésének első évfordulójára, 1959
OSA Archivum

Summary of the past and planned activities of the Hungarian Freedom Fighters Federation
[A Magyar Szabadságharcos Szövetség korábbi és tervezett tevékenységeinek összefoglalója], 1960
OSA Archivum

Király Béla levélváltása Susan Clement rochesteri középiskolással a magyar forradalomról, 1960
OSA Archivum

UN Resolutions on the Question of Hungary
[Az ENSZ magyar kérdéssel kapcsolatos határozatai], 1960
OSA Archivum

Report of Sir Leslie Munro, UN Special Representative on the Question of Hungary
[Sir Leslie Munrónak, az ENSZ magyar kérdéssel foglalkozó Különmegbízottjának jelentése], 1961
OSA Archivum

Interjú Héderváry Klárával, 2004
OSA Archivum

Magyarországi ellenpropaganda

Kádár János felszólalása az MSZMP Budapesti Pártbizottsága ülésén, 1957
Magyar Országos Levéltár

Előterjesztés az ENSZ közgyűléssel kapcsolatos propagandáról és kormánynyilatkozatról, 1957
Magyar Országos Levéltár

Hungarian Propaganda Against the UN Report
[Magyar propaganda az ENSZ jelentése ellen], 1957
OSA Archivum

Előterjesztés Szabó Miklós nyilatkozatának a külpolitika terén való felhaszálására, 1957
Magyar Országos Levéltár

Szemelvények Szabó Miklós életrajzi dossziéjából, 1957
OSA Archivum

Sajtószemelvények az ENSZ magyar kérdéssel foglalkozó bizottságának munkájáról, 1957-58
OSA Archivum

Az ENSZ Politikai Osztály 1958. január 22-i osztályértekezletének jegyzőkönyve, 1958
Magyar Országos Levéltár

Előterjesztés a nemzetközi szervezetekben követendő taktikáról az ún. magyar kérdés kiküszöbölésére, 1958
Magyar Országos Levéltár

A Bang-Jensen ügy, 1958
Magyar Országos Levéltár

Statement by H. E. János Péter, First Deputy Foreign Minister, on the Agenda Item “Question of Hungary”
[Péter János első külügyminiszter-helyettes hozzászólalása “a magyar kérdés” című napirendi ponthoz], 1959
OSA Archivum

Kádár János beszéde az ENSZ XV. Közgyűlésén, 1960
OSA Archivum

A New York-i magyar ENSZ képviselet 1961. február 19-i jelentése, 1961
Magyar Országos Levéltár

Állambiztonsági dosszié Héderváry Kláráról, 1961
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

A "magyar kérdés" kronológiája, 1961
Magyar Országos Levéltár

Előterjesztés az MSZMP KB Politikai Bizottságához, 1962
Magyar Országos Levéltár

U Thant ENSZ főtitkár budapesti látogatása, 1963
OSA Archivum

Jelentés U Thant ENSZ főtitkár magyarországi látogatásáról, 1963
Magyar Országos Levéltár

Pálfy József-Kazimir Károly: A magyar kérdés (Dokumentum-dráma két részben), 1970
OSA Archivum

Újságcikkek Szabó Miklósról, 1990
Révész Béla gyűjteménye

Hozzászólás ()
CÍM: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. TELEFON: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2023