KERESÉS

Tájékoztató a hangfelvételekről

A New York-i tanúk meghallgatásáról hangfelvétel nem maradt fenn. (Vallomásaik angol nyelvű átirata azonban itt olvasható.) Az európai tanúvallomások hangfelvételeit, egy-két kivétellel, teljes hosszban fölleltük. Ezekból honlapunkon háromperces részleteket teszünk közzé. Azok a családtagok vagy kutatók, akik egy-egy tanú teljes hangfelvételét szeretnék meghallgatni, megtehetik az OSA kutatótermében, vagy a következő címre írva elkérhetik azt: info@osaarchivum.org

Tanúvallomások

A magyar kérdés tisztázásával megbízott Különbizottság tagjai, a rendelkezésükre álló írásos információk előzetes vizsgálata után, először harmincöt tanút hallgattak meg az ENSZ New York-i székházában. Ezután a Bizottság Európába utazott, ahol 1957. március 11. és április 16. között további 76 tanút hallgatott meg.

A tanúk felkutatása és kikérdezése nem kevés fejtörést okozott a tagoknak. Az első, még New York-ban meghallgatott tanúk (Kéthly Anna, Király Béla és Kővágó József) maguk is ajánlottak további meghallgatandó személyeket. Emellett több nyugati ország kormánya (Olaszország, Franciaország, Dánia, Anglia, Belgium) és az Európában kikérdezett személyek is ajánlottak további tanúkat. Több, mint 200 menekült a Bizottság felhívására önszántából, írásban jelentkezett meghallgatásra, és egy részük meg is jelenhetett a Bizottság előtt. [+]

 

New York

ny-321x400ENSZ-székház
(1957. január 28-március 5)

Fónagy Dezső (február 13)
munkástanács-tag

Horváth János (február 19)
közgazdász, a Független Kisgazdapárt tagja

Ipoly Zoltán (február 14)
munkástanács-tag

Jaszlics Iván (február 23)
diák

Kéthly Anna (január 28 és február 1)
a Szociáldemokrata Párt elnöke, ENSZ-nagykövet, miniszter

Király Béla (január 29, február 2 és 5)
vezérőrnagy, a Nemzetőrség parancsnoka

Kiss Sándor (február 15 és március 5)
filozófia professzor, a Független Kisgazdapárt szervezője és a Parasztszövetség elnöke

Kővágó József (január 29 és február 5)
Budapest volt polgármestere

László János (március 5)
a német hadsereg egykori tisztje, szibériai és magyarországi munkatáborok lakója

Marer [Márer?] Pál (március 1)
egyetemi hallgató

Pongrátz Ödön (február 8)
a Corvin közi csoport egyik vezetője

Szentadorjány Gyula (február 22)
a Független Kisgazdapárt és a Forradalmi Tanács tagja

Szörényi Éva (február 14)
színésznő, a Nemzeti Színház forradalmi tanácsának tagja

Török István (február 26)
a Dunántúli forradalmi tanács tagja

A tanú (február 11)
szociáldemokrata

B tanú (február 11)
újságíró

C tanú (február 13)
elektrotechnikus és diák, a Postás Szakszervezet tagja

D tanú (február 19)

E tanú (február 20)

F tanú (február 22)
a Szovjetunióba deportálták a forradalom idején

G tanú (február 23)
sebész

H tanú (február 23)
orvos

I tanú (február 25)
jogi- és állattenyésztési diplomás alkalmazott a Mezőgazdasági Minisztériumból

J tanú (február 25)
orvos

K tanú (február 25)
őrnagy

L tanú (február 26)
villanyszerelő, szabadságharcos

M tanú (február 26)
önkéntes a Vöröskeresztnél

N tanú (február 27)
gépészmérnök

O tanú (február 27)
gépészmérnök

P tanú (február 28 és március 2)
volt nehézsúlyú bokszoló, szociáldemokrata, Nagy Imre bizalmasa és titkára

Q tanú (március 1)
a dunapentelei forradalmi tanács tagja

R tanú (március 1)
filmrendező, tudósító és fotós

S tanú (március 4)
egyetemi hallgató

T tanú (március 4)

U tanú (március 4)
gépészmérnök, középiskolai tanár

V tanú (március 5)
[technikus?]

Genf

genf1-400x297Nemzetek Palotája
(1957. március 11-15)

Benjámin Olivér dr. (március 11)
a Szociáldemokrata Párt tagja, a Forradalmi Tanács főtitkára

Shawcross, Hartley William (március 13)
a Jogászok Nemzetközi Bizottságának képviselője

Szarka Gábor (március 15)
politikus, a Nemzeti Parasztpárt tagja

W tanú (március 11)
orvos, a Corvin közi csoport tagja

X tanú [Heltai György] (március 12, 14 és 15)
Nagy Imre külügyminiszter-helyettese

Y tanú (március 15)

Róma

roma1-400x310Kongresszusi Palota
(1957. március 18-21)

Buri István (március 20)
a Csepeli Nemzetőrség parancsnoka

Értékes József (március 19-20)
a Csepeli Nemzetőrség helyettes parancsnoka

Forgács István (március 20-21)
Tildy Zoltán politikai titkára

Gosztonyi Pál (március 18)
gépészmérnök

Gyimesi Ferenc (március 21)
a dunapentelei barakkok parancsnoka

Legáth Tibor (március 20)
Király Béla kapcsolattartó tisztje

Szalay Dénes (március 19)
építész, a 14. kerületi Forradalmi Tanács elnöke

Várfalvi Lajos (március 18-19, és április 4 Genf)
a Dél-Budapesti Forradalmi Tanács elnöke

Z tanú (március 20)
a Független Kisgazdapárt tagja

AA tanú (március 20)
egyetemi hallgató és önkéntes nővér

BB tanú (március 20)
orvos

Bécs

becs1-400x375[Pálffy Palota], 1 Wallnerstrasse 6A
(1957. március 25-27)

Sebestyén György (március 27)
szerkesztő, irodalmár

CC tanú [Lengyel Antal] (március 25)
a Szociáldemokrata Párt vezetőségi Tagja, a Szabolcs Szatmár Népe szerkesztője, akit a szovjetek rövid időre bebörtönöztek

DD tanú (március 25)
szabadságharcos

FF tanú (március 25)
szovjet börtönbe deportált szabadságharcos

HH tanú (március 25)
ügyvéd, a Veszprémi Forradalmi Tanács tagja

II tanú (március 25-26)
egy dunántúli falu forradalmi tanácsának tagja

JJ tanú (március 26)
hallgató a Budapesti Műszaki Egyetemről

KK tanú (március 26)
sofőr, a vendéglátóipari dolgozók forradalmi tanácsának titkára és alelnöke

LL tanú (március 26)
időszakos korházi alkalmazott

MM tanú (március 26)
szovjet börtönbe deportált forradalmár

NN tanú (március 26)
gepírónő a Szabad Győr Rádiónál

OO tanú (március 26)
a festők és művészek forradalmi tanácsának tagja

PP tanú (március 26)
budapesti középiskolai diák

QQ tanú (március 27)
az ÁVH által elfogott és kihallgatott, majd a Szovjetunióba deportált forradalmár

RR tanú (március 27)

SS tanú (március 27)
építész

TT tanú (március 27)
önkéntes nővér, ápoló

UU tanú (március 27)

VV tanú (március 27)

XX tanú [Kassa Péter] (március 27)

YY tanú (március 27)

ZZ tanú (március 27)
gépírónő

AAA tanú (március 27)
az ÁVH gép- és gyorsírónője

BBB tanú (március 27)
zeneszerző, zenekritikus

CCC tanú (március 27)
a budai szabadságharcosok helyettes parancsnoka

DDD tanú (március 27)
ügyész a Legfőbb Ügyészségen

EEE tanú (március 27)
nyugállományú őrnagy

FFF tanú (március 27)
a csepeli forradalmi munkástanács titkára

GGG tanú (március 27)

London

london1-400x359[Brit Akadémia], 10, Carlton House Terrace
(1957. március 29-április 1)

Hadik János [álnév] (március 30)
uránbányász mérnök

Hódi Sándor (március 30)
hírlapíró, az Igazság szerkesztője

Pálóczi-Horváth György (március 30 és április 1)
író, történész

HHH tanú [Ignotus Pál] (március 29)
író, újságíró

III tanú [Zádor Pál] (március 29)
a Debreceni Egyetem matematikus hallgatója

JJJ tanú [Zádor István] (március 29)
győri közgazdász

KKK tanú (március 30)
a győri munkástanács tagja

LLL tanú (március 30)
egy Bródy Sándor utcán lakó nő

MMM tanú (április 1)
ügyvéd, a Független Kisgazdapárt tagja

Genf

genf1-400x297Nemzetek Palotája
(1957. április 3-15)

Havas Gábor (április 5)
neves szociáldemokrata

Horváth Géza (április 3)
orvos, egy mecseki felkelő csoport vezetője

Oltványi [László] (április 5)
vegyészmérnök

Pásztory Tibor (április 5 és 6)
Tildy Zoltán államiniszter gazdasági tanácsadója

Várfalvi Lajos (április 4, harmadik meghallgatás) -> lásd Róma, március 18-19

NNN tanú (április 3)
a győri forradalmi tanács egyik vezetője

OOO tanú (április 3)
jogászprofesszor, az egyetemi Nemzetőrség parancsnoka, a Független Kisgazdapárt tagja

PPP tanú (április 6 és 8)
mérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára

QQQ tanú (április 6)
gépkocsivezető Miskolcon

RRR tanú (április 8 és 10)
illegális kommunista 1938 óta, zuglói felkelő

SSS tanú (április 10)
volt kisgazda politikus

TTT tanú (április 10)

UUU tanú (április 10)
segédrendező Jean Renoir mellett

VVV tanú (április 11)
a Független Kisgazdapárt parlamenti képviselője

WWW tanú (április 11)
a Nagybudapesti Központi Munkástanács száműzetésben élő tagja

XXX tanú [Magos, Gábor] (április 15)
agrármérnök, egyetemi tanár

Hozzászólás ()
CÍM: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. TELEFON: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2023