KERESÉS

  1989 január >
H K Sz Cs P Sz V
           
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Az MSZMP Budapesti Reformkörének dokumentumai

A Budapesti Reformkört fiatal értelmiségiek - KISZ- és pártfunkcionáriusok - hozták létre 1989 elején, eredetileg reformkommunista orientációval. A tavasz folyamán platformjának elfogadásával a Kör radikalizálódott és az MSZMP vezetésének Grósz-féle reformkommunista centrumával szembehelyezkedő ellenzéki frakcióvá vált. A Kör egyik fő célja az MSZMP-n belüli reformszárny létrehozása volt, melynek segítségével a párton belül többséggé kívántak válni. Elutasították az 5-6 éves átmenetre vonatkozó, a hatalmat mindenáron megtartani akaró törekvéseket, és szabad választásokat, többpártrendszerű parlamentáris demokráciát akartak. A békés átmenet érdekében szorgalmazták az ellenzékkel való gyors, korrekt tárgyalásokat, ezeken egy ideiglenes, átmeneti alkotmány elfogadását, melyet majd az Alkotmányozó Nemzetgyűlés által létrehozott végleges Alkotmány válthat fel.

1989 nyarán a platform már nem kötelezte el magát a demokratikus szocializmus mellett; az ország súlyos helyzetéből való kiutat a magántulajdonon alapuló szociális piacgazdaságban és a parlamentáris demokráciában látták. Október elején az MSZMP/MSZP kongresszus utáni új helyzetben a korábbi reformköri célkitűzések is az új politikai folyamat részeivé váltak, így a reformkörök jelentőségüket vesztették és megszűntek.

A Budapesti Reformkör az országos reformköri mozgalom egyik meghatározó közössége volt. Az iratanyag a Budapesti Reformkör tevékenységének legfontosabb irányait dokumentálja. Ezek: az MSZMP Grósz-féle vezetésével szembeni konfrontáció; az MSZMP-ben létrejött különböző platformokkal folytatott vita; az MSZMP négytagú elnökségével, a kormánnyal való ütközés és együttműködés; a Budapesti Reformkörön belüli illetve a reformköri mozgalom irányzataival folytatott vita, továbbá kapcsolatuk az ellenzéki pártokkal és szervezetekkel.

Az eddigiekkel ellentétben ezt a mintegy 300 dokumentumt még nem digitalizáltuk, így honlapunkon egyelőre csak egy igen részletes katalógus olvasható itt: http://www.osaarchivum.org/db/fa/400-1-1-1.htm

Hozzászólás ()
CÍM: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. TELEFON: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2024
Immediate Affinity