<< Menü Dokumentumok .

1152/1998. (XIL 1.) Kormányhatározat a Magyar Millennium megünneplésének irányelveiről

1. A Kormány - a kormányprogramban foglaltakkal összhangban - kiemelt feladatnak tekinti államiságunk, valamint kereszténységünk ezredik évfordulója és a harmadik évezred nyitányának méltó megünneplését. Ennek megfelelően az ünnepségsorozat irányelveit az alábbiak szerint határozza meg:
  a) az ünnepségsorozat hivatalos elnevezése: Magyar Millennium (a továbbiakban: Millennium);
  b) a Millennium az állam és a polgárok, a magyarság olyan közös ügye, amelynek méltóságát mindenkinek feladata megőrizni, és ápolni;
  c) a Millenniumnak ki kell fejeznie, és be kell mutatnia államiságunk ezer esztendejét, Szent István király emlékezetét, kultúránk értékeit;
  d) a Millenniumnak részese a magyar nemzet minden tagja, minden magyar, a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozók, nemre, felekezetre és származásra való tekintet nélkül;
  e) a Millennium kifejezésre juttatja a magyar állam egységét és függetlenségét, az emberi jogok tiszteletben tartását, a világ nemzeteinek tiszteletét és Európához való tartozásunkat;
  f)a Millennium eseménysorozata 2000. január 1-jén kezdődik és 2001. augusztus 20. napjával végződik;
  g) a Millennium rendezvénysorozatával olyan új kulturális paradigmaváltást kell megvalósítani, amelynek eredményeként Magyarország polgárai - önmagukba és az országba vetett bizalmukban megerősödve - képessé válhatnak arra, hogy a világ globális kihívásaival szembenézzenek, és olyan új kulturális javakat alkossanak, amelyek gazdagítják a világ és Európa kultúráját;
  h) a Millennium megünnepléséhez szükséges pénzügyi forrásokat a központi költségvetésben - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezetében - kell biztosítani;
  i) a Millennium megünneplése során a Kormány együttműködik minden olyan polgárral, ezek közösségeivel, helyi önkormányzattal és más szervezettel, amely a fenti irányelveket elfogadva részt kíván venni az ünnepségek megszervezésében és lebonyolításában;
  j) a rendelkezésre álló kommunikációs lehetőségeket kihasználva minden család számára biztosítani kell az ünnepségsorozat figyelemmel kísérésének, valamint a rendezvényeken való aktív részvétel és a kulturális javakhoz való hozzájutás lehetőségét;
  k) a Millennium eseményei során Magyarország történeti, gazdasági és kulturális értékeit úgy kell bemutatni, mint amelyek nemcsak alkalmasak, de méltóak is arra, hogy azokról az ország határain túl kedvező képet alkothassanak a nemzet kultúrtörténetéről, földrajzi és gazdasági lehetőségeiről, a magyarságnak a világban betöltött helyéről és szerepéről;
  l) a Millenniumnak egyszerre és egyidejűleg kulturális és gazdasági eseménnyé kell válnia, legalábbis abban az értelemben, hogy az állam és a helyi önkormányzatok beruházásainak koncentrálása során az értékteremtő emlékállítás olyan szándéka jusson kifejezésre, amely nem külön-külön, hanem csak szerves egységben tudja elképzelni a kultúra, a környezet és a gazdaság fejlesztését; m) a Millennium során kiemelten kell törekedni a történelmi egyházakkal való együttműködésre, értékeik bemutatására és megóvására.

2. A Kormány felkéri a helyi önkormányzatokat, hogy hozzanak döntést a Millennium helyi megünnepléséről, és az ünnep alkalmából állítandó emlékekről, illetve rendezendő eseményekről.

<< Menü Dokumentumok .