Millenniumi konferencia
Közép-Európai Egyetem
2002. február 22-23.

A konferencia egyes előadásait - a szerzők szíves hozzájárulásával - hozzáférhetővé tesszük honlapunkon.
Idézet vagy hivatkozás esetén kérjük a forrás feltüntetését.


Rév István: A testetlen Szent Korona

Marosi Ernő: Az égbetörő csúcsív közhelye

Rostás Tibor: Millenáris műemlékvédelem: Visegrád - Esztergom - Székesfehérvár

Laszlovszky József: Millenáris régészet: Visegrád - Esztergom - Székesfehérvár

Bak János: A Vurslitól Pusztaszerig: A Feszty körkép centenáriuma

Klaniczay Gábor: A szent királyok kultuszának millenniumi feltámadása

Beke László: Millenniumi előadás

Gerő András: Két "Millénium" Magyarországon - 1896, 2000

Lovag Zsuzsanna: Megkoronázott Millennium

Gyáni Gábor: Kommemoratív emlékezet és történelmi igazolás

Sinkó Katalin: Közép-európai millenniumok 1896-1996

Wilheim András: Zenei iparművészet

P. Szűcs Julianna: A deheroizációtól a reheroizációig

Boros Géza: Emlékműállítási tendenciák. Trianon köztéri revíziója

Kovács Ákos: A millennium fényei

Kisbali László: Az idő keresztútján - Kormányfői retorika és történelembölcselet

Babarczy Eszter: Emlékművek közönségei

Dobrovits Mihály: Valóság, mítosz, szimbólum