Operatív fotó | szeptember 20 - október 30

A kiállítás kiindulópontja az az összeállítás volt, amelyet a prágai Totalitárius Rendszereket Kutató Intézet munkatársai készítettek tavaly az egykori csehszlovák állambiztonsági szervek az 1960-as, 70-es években és 80-as években felhalmozott fotóanyagából. A fotókat az állambiztonság titokban, rejtett módon rögzítette a politikai ellenzék tagjairól, illetve olyan emberekrôl, akikrôl gyanították, hogy ellenzékiekkel állnak kapcsolatban.

Az összeállításból kiállítás is készült, amelyet az OSA Archivum a budapesti Cseh Centrummal együttmûködve meghívott Budapestre, hogy a vonatkozó magyar anyagokkal kiegészítve a magyar közönség is láthassa ezeket a kivételes, eddig soha nem látott fényképeket. A magyar anyag összeállításában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára mûködött közre. A kiállítás anyagát eredeti dokumentumokkal és a titkos fotózással foglalkozó korabeli propaganda- és oktatófi lmek részleteivel egészítettük ki. A történeti fotókiállítás titkos fényképfelvételek, eddig soha nem látott fi lmanyag és dokumentumok segítségével mutatja be a politikai elnyomás és megfélemlítés korabeli technikáit és napi gyakorlatát.

Az OSA Archivum egyéb állambiztonsági dokumentumai itt kutathatóak.